Seminaras parapijų bendradarbiams, kaip būti vilties žmonėmis (2020 10 08)
Paskelbta: 2020-10-10 18:07:39

Rudenį vėl tęsiasi parapijų bendradarbių ugdymo seminarai. Spalio 8 dieną pasitobulinti ir pabūti bendrystėje rinkosi arkivyskupijos parapijų zakristijonai. Tarnaujančio Bažnyčioje žmogaus gebėjimas pasitikti atėjusius į Dievo namus ir palydėti juos į susitikimą su Jėzumi neretai yra iššūkis. Apie tai kalbėjo ir Šventojo Rašto, popiežiaus Pranciškaus, vyskupų bei asmeninėmis įžvalgomis dalijosi Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė bei ilgametė Carito darbuotoja Milita Žičkutė-Lindžienė.

Pradžioje trumpas filmukas iš ciklo „Keliaukime su popiežiumi“ priminė, kaip svarbu nepamesti Jėzaus ir atsiminti, kad Jo atvaizdas įspaustas kiekvieno širdyje. Reikia nepamesti Jo savo kelyje, nes darbas Bažnyčioje – tai ne darbas, o pašaukimas ir tarnystė. Tarnaujantiems visada reikia turėti gyvybės vandens šaltinį, kad netaptų dirbančiais funkcionieriais.

Seminaro lektorė Vaida kvietė visus pamąstyti, kas yra jų gyvybės vanduo, koks jų darbo tikslas ir motyvas, bei priminė, kad jei į savo veiklą žiūrėsime Jėzaus žvilgsniu, pamatysime visai kitą prasmę to, ką darome. Ir tai gali būti puikus asmeninis liudijimas esantiems ir naujai ateinantiems į Bažnyčią. Lektorė, remdamasi popiežiaus Pranciškaus apaštališkuoju paraginimu Evangelii Gaudium, išsamiai aptarė pastoracijos darbuotojų iššūkius ir pagundas, gausiai dalijosi ir savo asmenine darbo Bažnyčioje patirtimi, vis primindama, kad su tais pačiais iššūkiais susiduria visose srityse ir pozicijose dirbantys pastoracijos darbuotojai.

Milita Žičkutė-Lindžienė, ilgą laiką dirbusi su prekybos žmonėmis aukomis ir su įkalinimo įstaigose bausmę atliekančiais, iš arti prisilietusi prie benamystę išgyvenančių asmenų, kalbėjo apie santykį su ateinančiais į bažnyčią, apie esančių bažnyčioje žmonių atliepą į jų poreikius bei susitikimo kultūros svarbą. Apžvelgdama ateinančius žmones pagal grupes, jų poreikius ir galimus atliepus į juos, lektorė kvietė seminaro dalyvius dalytis savo patirtimis ir papildyti asmeninėmis įžvalgomis. Zakristijonai pasidalijo apie iššūkius savo kasdienybėje, su kuria žmonių grupe jiems bendrauti lengviau, o su kuriais sudėtingiau.

Lektorė, remdamasi savo darbine patirtimi su sunkius išgyvenimus patyrusiais žmonėmis, pabrėžė, kad žmonės keičiasi ne tada, kai ką nors gauna, bet tada, kai yra užmezgamas santykis su jais, ir kvietė seminaro dalyvius kurti bei puoselėti susitikimo kultūrą. Kiekvienas žmogus yra Dievo kūrinys; kad ir kokiais tikslais ateina ar užklysta į bažnyčią, jis ieško gyvenimo prasmės. Todėl čia yra erdvė kurti santykį ir palydėti žmones link svarbiausio, mums viltį teikiančio, šaltinio – Jėzaus Kristaus. Tad visi tikintieji esame pakvieti būti vilties žmonėmis.

Nuoširdžiai ačiū visiems dalyvavusiems seminare už bendrystę ir nešamą viltį. Kad turėtume vilties ir ją neštume kitiems, kviečiame visus parapijų bendradarbius ir institucijų darbuotojus pasisemti gyvybės vandens rekolekcijose „Pasilikite manyje“, kurios vyks spalio 21–22 d. Trinapolyje. Spalio 20 d. dar vyks seminaras maldos grupėms „Skirtingi, bet viena Kristuje“ (I dalis). Kaip registruotis, žr. čia >>. 

Renata Dubauskienė, 

Kauno arkviyskupijos Misijų projekto koordinatorė

 

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune