Tolerancijos dieną – kun. Rastislavo Dluhý susitikimas su moksleiviais (2020 11 16)
Paskelbta: 2020-11-19 20:23:19

Lapkričio 16 d. minint Tolerancijos dieną kunigas redemptoristas misionierius Rastislavas Dluhý buvo pakviestas susitikti su Kauno „Aušros“ gimnazijos devintokais. Susitikimui nesutrukdė nei karantinas – pasitelkus šiuolaikines technologijas buvo susitikta nuotoliniu būdu. Integruotoje etikos ir tikybos pamokoje buvo kalbama apie toleranciją, jos reikšmę, svarbą.

Kunigas Rastislavas dalijosi, kas jam yra tolerancija, savo patirtimi Lietuvoje ir pasaulyje bei papasakojo apie savo misiją. Kalbėdamas apie toleranciją, kun. Rastislavas teigė, kad nors tolerancija – labai svarbi vertybė, ji tarsi kabo ore ir iš tiesų nėra pati svarbiausia. Tolerancija kiekvienam žmogui kyla iš kitų svarbesnių ir gilesnių vertybių. Žmogaus orumas ir kilnumas kyla iš fakto, kad kiekvienas žmogus šiame pasaulyje yra Dievo sukurtas pagal Jo panašumą. Čia glūdi mūsų pagarba kiekvienam asmeniui. Bet blogis negali būti toleruojamas, nes jis sužeidžia mūsų ir kitų žmonių orumą.

Per asmenišką liudijimą tėvas Rastislavas papasakojo ir apie savo misiją bei pašaukimą.

Mokiniai įdėmiai klausėsi ir uždavė įdomių klausimų. Jie žavėjosi kalbėtojo patirtimis ir lietuvių kalbos gebėjimais. Tiek mokiniai, tiek pats kun. Rastislavas tikisi susitikti dar kartą ir galbūt jau pavyks gyvai.

Viktorija Kalinauskaitė

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune