Kauno krašto ateitininkai per nuotolį džiugiai paminėjo Kovo 11-ąją
Paskelbta: 2021-03-12 12:01:12

Tradiciškai Kovo 11-ąją džiugiai paminėjo ir Kauno krašto ateitininkai. Tiesa, šiemet švetinė popietė vyko nuotoliniu būdu. Popietę bendra malda pradėjo Kauno krašto ateitininkų dvasios vadas kunigas Nerijus Pipiras. Sveikindamas su džiugia švente, jis kvietė nebijoti atsakomybės kurti savo Tėvynės ateitį, dalijant vieni kitiems viltį ir liudijant, kad tvariai ateičiai reikalingi tvirti dabarties moraliniai pamatai.

Kauno krašto ateitininkų valdybos pirmininkė Irena Kunevičienė, sveikindama popietės dalyvius, linkėjo džiaugsmo ir šviesos. Vėliau savo mintimis apie laisvę dalijosi skulptorius Robertas Antinis. Jis kalbėjo apie kelią į Kovo 11-ąją, Romo Kalantos auką ir kitus to praėjusio amžiaus atštuntojo dešimtmečio gegužės įvykius.

Vėliau įvairių Kauno krašto kuopų moksleiviai ateitininkai skaitė savo kūrybos laiškus ateitininkams Vasario 16-osios Akto signatarams Kaziui Bizauskui, Aleksandrui Stulginskiui ir Pranui Dovydaičiui. Šiuose laiškuose vaikai šiuolaikine kalba dėkojo signatarams už ryžtą ir viltį,  kartu išreiškė džiaugsmą dėl vis gražėjančios ir šviesėjančios Lietuvos.

Kunigo Nerijaus Pipiro informacija

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune