Metinė Carito bendradarbių ir savanorių konferencija: siunčiami susitikti, klausytis ir padėti (2021 09 30)
Paskelbta: 2021-10-06 12:47:52

Nuotraukos – organizatorių

Rugsėjo 30 d. Kauno arkivyskupijos Carito bendradarbiai ir savanoriai rinkosi į metinę konferenciją. Šių metų naujovė – konferenciją apsispręsta organizuoti ne ankstyvą pavasarį, kaip įprastai būdavo, bet rudenį, tokiu būdu pažymint veiklos sezono pradžią.

Susitikimas buvo pradėtas šventomis Mišiomis, kurioms Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje vadovavo Kauno  arkivyskupas metropolitas bei arkivyskupijos Carito pirmininkas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo Kauno kunigų seminarijos rektorius, Kauno I, Raseinių, Jonavos, Kėdainių dekanatų dekanai, atskirų parapijų klebonai. Drauge meldėsi ir konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 40 Carito bendradarbių ir savanorių iš arkivyskupijos dekanatų bei Carito centro programų.

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas dėkojo susirinkusiems karitiečiams už kantrų gailestingosios meilės liudijimą. Homilijoje arkivyskupas atkreipė dėmesį į tai, kad mus, savo mokinius, Jėzus siunčia į pasaulį vykdyti „meilės politikos“, t. y. keisti žmonių mąstymą, kurti bendrystę ir stiprinti bendruomenę, puoselėti džiaugsmą ir viltį. Arkivyskupas, cituodamas popiežių Pranciškų, akcentavo tris pagrindinius žodžius – susitikti, klausytis ir padėti: susitikti su visuomenės paribiuose esančiais žmonėmis; klausytis leidžiant jiems kalbėti; padėti tiems žmonėms jų varge. Nors ne visada siūloma pagalba bus priimta, svarbu nenusiminti ir išsaugoti širdies atvirumą bei džiaugsmą.

Po šv. Mišių konferencijos dalyviai susirinko arkivyskupijos salėje. Konferencijos teminėje dalyje buvo gilinamasi į klausimus, kurie kasdienėje veikloje kyla Carito savanoriams ir darbuotojams (taip pat ir daugumai pagalbą teikiančių žmonių): kaip suderinti krikščioniškos meilės sampratos reikalavimus ir asmenines ribotas galimybes, kaip išlaikyti įtampą tarp didelio pagalbos poreikio ir ribotų galimybių padėti, kaip nenusivilti ir neperdegti tarnaujant artimui.

Savo įžvalgomis dalijosi arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, arkivyskupijos Carito bendradarbė psichologė Neringa Čėlienė bei Carito direktorius Arūnas Kučikas. Teminiame pokalbyje konferencijos dalyviai buvo kviečiami išsakyti savo klausimus ir mintis, o jį  moderavo arkivyskupijos Carito direktoriaus pavaduotoja Milita Žičkutė-Lindžienė.

Po teminės dalies arkivyskupijos Carito direktorius Arūnas Kučikas trumpai apžvelgė praėjusių metų organizacijos veiklos patirtį (2020 m. veiklos apžvalga >>) ir svarbiausius artimiausio laikotarpio iššūkius bei akcentus. Prioritetinėmis artimiausio laikotarpio Carito veiklos Kauno arkivyskupijoje sritimis pranešėjas įvardijo tolesnį dekanatų atnaujinimą ir stiprinimą, socialinių programų plėtojimą, katalikiškų vaikų dienos centrų bendradarbiavimo stiprinimą, pagalbą migrantams (Rukloje ir Raseiniuose).

Metinė konferencija užbaigta bendra agape, pasivaišinimu ir pabendravimu, kurio karitiečiai buvo labai pasiilgę.
 
 

Kauno arkivyskupijos Carito informacija

Vaizdo įrašuose: 

1) šv. Mišios su arkivyskupo homilija

2) konferencijos pranešimai

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune