Sutvirtinimo sakramento šventė Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijoje (2017 05 07)
Paskelbta: 2017-05-08 17:15:31

Gegužės 6 d. Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) bažnyčioje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas parapijos jaunimui. Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas ir mons. dr. Artūras Jagelavičius. Sutvirtinimo sakramentą priėmė 30 merginų ir vaikinų. Jaunimas atidžiai klausėsi arkivyskupo pamokančios ir įsimenančios homilijos apie Šventosios Dvasios teikiamas dovanas.

Po šv. Mišių parapijos klebonas kun. Jonas Bujokas padėkojo arkivyskupui, monsinjorams, parapijos katechetei ir visiems dalyvavusiems šv. Mišiose. Taip pat ir jaunimas padėkojo arkivyskupui už suteiktą Sutvirtinimo sakramentą.

Ugnės Dirsytės informacija
Ganytojo žodis

Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS (Airijoje) nurodė, kad svarbus yra kasdienis pavyzdys, kurį duoda Viešpatį mylintys ir jo Žodžiu pasitikintys tėvai. Jis dar kartą paragino šeimas melstis namuose, kalbėti apie gerus ir šventus dalykus, priimti Motiną Mariją į savo šeimos gyvenimą, kartu švęsti krikščioniškas šventes, solidariai padėti kenčiantiems žmonėms, nustumtiems į visuomenės gyvenimo paribius.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune