Sutvirtinimo sakramento šventė Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijoje (2017 05 07)
Paskelbta: 2017-05-08 17:15:31

Gegužės 6 d. Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) bažnyčioje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas parapijos jaunimui. Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas ir mons. dr. Artūras Jagelavičius. Sutvirtinimo sakramentą priėmė 30 merginų ir vaikinų. Jaunimas atidžiai klausėsi arkivyskupo pamokančios ir įsimenančios homilijos apie Šventosios Dvasios teikiamas dovanas.

Po šv. Mišių parapijos klebonas kun. Jonas Bujokas padėkojo arkivyskupui, monsinjorams, parapijos katechetei ir visiems dalyvavusiems šv. Mišiose. Taip pat ir jaunimas padėkojo arkivyskupui už suteiktą Sutvirtinimo sakramentą.

Ugnės Dirsytės informacija
Ganytojo žodis

ŠVENTUMAS yra keliaujančiųjų savybė. Kai žvelgiame į tuos, kurių šventumą Bažnyčia yra oficialiai pripažinusi, matome galutinį vaizdą, užfiksuotą per jų gimimą dangui. Bet kol jie gyveno – nė vieną akimirką nebūtų pasakę: jau viską pasiekiau, viskas tobula <...>. Tad nebijokime, kad dar nesame pasiekę – kelias atviras.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune