Seredžiaus karitiečiai lankėsi parapijos senelių namuose
Paskelbta: 2011-05-02 18:34:10

Seredžiaus miestelį supa gražus gamtovaizdis: Palemono piliakalnis, Maironio apdainuota Dubysa, kuri ties Seredžiumi įteka į Nemuną. Gražioje vietoje įsikūrę ir Seredžiaus senelių globos namai. 

Šiltą saulėtą popietę prieš Motinos dieną Seredžiaus parapijos Caritas aplankė senelius. Popietėje dalyvavo parapijos klebonas kun. Virginijus Lenktaitis. Nuvykome su gera nuotaika, su gėlėmis, su namuose keptais saldumynais ir gražiais margučiais. Maloniai mus pasitiko Senelių namų direktorius Zigmas Zakaras.

Senoliai mūsų laukė. Visi drauge susėdome prie stalo. Klebonas pasveikino su artėjančia Motinos diena. Kartu sukalbėjome maldą už gyvas ir mirusias motinas. Karitietės paskaitė gražių eiliuotų posmų, skirtų brangiausiam žmogui -– mamai. Senoliai buvo geros nuotaikos. Buvome maloniai nustebinti išgirdę jų dainuojamas gražias dainas. Žinoma, apie jaunas dienas, apie tėviškėje žydinčias pievas, apie kareivėlio parašytą laiškelį, ir apie mamą. Vaišinomės pyragais, gėrėme arbatą, kalbėjome. Kadangi oras buvo labai gražus, lauke sustojome bendrai nuotraukai. Atsisveikinome linkėdami vieni kitiem sveikatos ir iki kito susitikimo.

Danutė Eidukienė,
Seredžiaus parapijos Caritas vedėja
Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune