Archyvo įrašas

Homilijos ir pamokslai
Jėzus Kristus
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
Jėzus Kristus – didysis Jubiliejus
2000-10-01
Kauno arkikatedra?
Naujųjų metų homilija, B
Susiję:

Jėzus Kristus – didysis Jubiliejus

Naujieji metai, B

Sovietmečiu buvo bandoma nutylėti Jėzų Kristų, ir istorijos vadovėliuose rašydavo metai prieš mūsų erą ir metai po mūsų eros. Tačiau žmogus nepajėgus išdildyti iš istorijos Jėzaus vardo. Lietuva jau baigia užmiršti visus, kurie norėjo palaidoti ne tik Jėzų Kristų, bet ir visą krikščionybės istoriją.

Šiandien su džiaugsmu minime įvykį, apie kurį Šventajame Rašte yra parašytas vienas sakinys: „Ir Žodis tapo Kūnu”. Amžinasis Žodis, Dievo Sūnus Jėzus Kristus, prisiėmė žmogaus kūną ir gyveno tarp mūsų. Jis skelbė gerąją naujieną, jog žmogus esąs Dievo vaikas, kuriam skirtas amžinasis gyvenimas, paskui buvo nukryžiuotas ir prisikėlė, kad mes turėtume gyvenimo pilnatvę.

Sveikinu visus sulaukusius šio didžiojo Jėzaus Kristaus gimimo Jubiliejaus.

Labai norėčiau, kad visi mūsų tautiečiai atsigręžtų į Tą, kuris atėjo į pasaulį ne jį pasmerkti, „bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas” (Jn 3, 17). Ne gatvių rėksniai turi kalbėti ir vadovauti žmogui, bet Tas, kuris turi tiesos ir gyvenimo pilnatvę. Žmogui reikia tikro gyvenimo, kuris būtų statomas ant uolos – Jėzaus Kristaus, jam reikia tikrų vertybių, kurias nešė ir skelbė pasaulio Gelbėtojas.

Jubiliejinius metus Šventasis Tėvas pradeda atidarydamas Šv. Petro bazilikoje Šventąsias duris. Jos primins Jėzų Kristų, per kurį einama į gyvenimą. Visiems labai linkėčiau eiti į gyvenimą tik per Jėzų Kristų, nes „neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti” (Apd 4, 12).

† Sigitas TAMKEVIČIUS
Kauno arkivyskupas metropolitas
<< atgal