Naujausi

Klausimas: Ar ukrainiečiai nekatalikai gali dalyvauti pas mus Mišiose ir priimti Komuniją, eiti išpažinties? Ar kunigas galėtų palaidoti tokį žmogų? Pažįstami nenori eiti cerkvę dėl karo Ukrainoje.
Atsakymas: Čia gal labiau reiktų pasinaudoti bazilijonų patarnavimais. Reguliariai eiti sakramentų, lankyti Mišias jau reiškia perėjimą į kitą Bažnyčią. Mirties pavojuje, be abejo, galima, tačiau įprastine tvarka... Gal nereikėtų taip kategoriškai būti nusistačius prieš ortodoksus, kurie čia, Lietuvoje, vis dėlto daro žygių, tegul ir pusiau formaliai, atsiriboti nuo Maskvos patriarchato; pagaliau šiuo atveju politika nėra pakankamas argumentas. Gal tada tikėjimo tvirtumas yra labai menkas? Verta nepamiršti Apreiškimo knygos žodžių: „Aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę“ (2, 4).
Klausimas: Per pandemiją buvo nurodymas Komuniją priimti į rankas. Dabar galima ir įprastai kaip buvo iki tol. Bet lankantis vienoje bažnyčioje kunigas subarė moteriškę, kuri norėjo priimti Komuniją į rankas. Kitose parapijose priima ir klūpant, tik kartais ant abiejų kelių, kartais ant vieno. Neretai jaučiu įtampą, kai kartais tenka apsilankyti kitose bažnyčiose. Tai kaip iš tiesų deramai priimti Komuniją?
Atsakymas: Galima Komuniją priimti ir į burną, ir į rankas, ir kunigai neturėtų daryti jokių priekaištų. Dėl „pamaldžiųjų“, kuriems būtinai reikia atsiklaupti, tai jau tikrai vienareikšmiškai: klaupiamasi ant abiejų kelių, taip, kaip būdavo klaupiamasi prie Dievo stalo. Priklaupimas yra tik trumpas pagarbos ženklas, bet klūpėjimo ant vieno kelio katalikų liturgija nenumato.
Klausimas: Norime susituokti bažnyčioje. Kur turėtume kreiptis dėl santuokos? Ar į bažnyčios raštinę, ar prašyti konkretaus kunigo? Ar visi kunigai gali tuokti?
Atsakymas: Džiaugiamės, kad norite tuoktis bažnyčioje! Taip, teoriškai Santuokos sakramentą palaiminti gali bet kuris kunigas ar diakonas, tačiau paprastai tuokiamasi vieno iš sužadėtinių parapijoje arba toje, kurioje tuo metu gyvenama. Tad jums tereikėtų kreiptis į savo parapijos kleboną ir jis viską paaiškintų; be to, gal dar kokių atsakymų į jums kylančius klausimus dėl pasirengimo santuokai rasite čia >>