Pirmoji Komunija

Klausimas: Norime vaikutį paruošti Pirmajai Komunijai, bet perskaitę informaciją nustebome, kad kiekvieną sekmadienį ir šventadienį turime dalyvauti Mišiose. Tai galime traktuoti kaip asmens teisių pažeidimą, niekas negali priversti. Tiesa, visai neseniai mačiau, kaip vaikas, pusę metų ėjęs į bažnyčią (protingas ir labai gabus), šaukia isterišku balsu: „Nekenčiu bažnyčios." Jauni žmonės visai rimtai tvirtina, kad priims kitą tikėjimą, kad galbūt nekankins savo vaikų. Ar Jūs manote, kad tokie įstatymai privers tikėti labiau, ar nereikėtų dvasiškam pasauliui paieškoti kitų būdų, formų, kaip pritraukti jaunus žmones į bažnyčias? Kas tvirtina tokius nutarimus? Ar tokie nutarimai galioja visai Europai?
Atsakymas:

Tikrai, privalome ieškoti būdų (ir stengiamės tai daryti), kaip tikėjimą pateikti jauniems (ir kitiems) žmonėms suprantama kalba. Taip pat didelė problema yra nekokybiškai vykdomas rengimas Pirmajai Komunijai, kuriuo vaikas yra „atbaidomas“ nuo Bažnyčios.

Atsakau į Jūsų klausimą. Esmė štai kokia: vienas iš pagrindinių vaiko rengimo Pirmajai Komunijai tikslų yra tas, kad jis galėtų priimti Komuniją sekmadieniais ir šventadieniais dalyvaudamas Mišiose. Tam, kad vaikas įprastų ir išmoktų kuo sąmoningiau tai daryti, rengimo metu dalyvauti Mišiose yra privaloma.

Pagrindinė atsakomybė už vaiko dvasinio gyvenimo ugdymą tenka tėvams. Parapijos kunigai, katechetai ir tikybos mokytojai yra tik pagalbininkai. Prašydami vaiką paruošti Pirmajai Komunijai, tėvai įsipareigoja atlikti savo darbo dalį ir padėti vaikui gyventi krikščioniškąjį dvasinį gyvenimą. Reguliarus dalyvavimas sekmadienio ir šventadienio Mišiose yra šio gyvenimo minimumas. Tai jau beveik du tūkstančius metų galioja ne tik Europai, bet ir visam pasauliui. Be abejo, toks reikalavimas nepasieks savo tikslo, jeigu jis bus tik „plika pareiga“, o žmogaus širdis liks nepaliesta. Todėl ruošdami sakramentams stengiamės naudoti kuo efektyvesnes priemones ir būdus (kurių poreikį ir Jūs teisingai pastebite savo laiške).

Kadangi dėl sovietmečio ir kitų priežasčių nemaža dalis tėvų nėra girdėję suaugusiems skirto krikščionybės pristatymo, daugumoje miestų parapijų vyksta jiems skirta programa. Jeigu Jūsų parapijoje jos nėra ir gyvenate Kaune, kviečiame dalyvauti Suaugusiųjų katechezės mokyklos Suaugusiųjų katechumenato programoje, kuri kaip tik dabar prasideda (išsamiau žr. apie Suaugusiųjų katechumenatą). (Atsakė Kauno arkivyskupijos katechetikos centro vadovas dr. A. Lukaševičius.)

Klausimas: Kaip būtų galima prieiti Pirmosios Komunijos? Nuo kelių metų? Ar yra kokie kursai, kiek laiko jie vyksta?
Atsakymas: Pirmajai Komunijai Lietuvoje vaikai rengiasi būdami 8-10 metų amžiaus (suaugusiųjų amžius neribojamas.) Kauno arkivyskupijoje vaikai ruošiasi toje parapijoje, kurioje gyvena, pasirengimas trunka akademinius metus (maždaug 9 mėnesius). Kad vaikai netaptų gudresni už savo tėvelius, tėvai tuo pat metu yra kviečiami rinktis į specialius, jiems skirtus susitikimus. Suaugęs žmogus Pirmajai Komunijai gali pasiruošti lankydamas tam skirtą Katechumenato programą, kuri vyksta antradieniais nuo 19 val. Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g. 5, III a.). Pasirengimas trunka maždaug devynis mėnesius.
Klausimas: Ar reikia lankyti Pirmosios Komunijos pamokėles vidury savaitės 17 val., kai darbai baigiasi tuo pačiu laiku? Kodėl už tai išbraukiama iš pamokėlių? Anksčiau dukra lankė tik sekmadieniais.
Atsakymas: Paprastai parapijos nustato Pirmosios Komunijos užsiėmimų laiką taip, kad tiktų daugumai tėvų ir vaikų. Tai gali būti tiek sekmadieniais, tiek savaitės dienomis. Jeigu Jūsų dukrai visiškai netinka dabartinis laikas ir parapija neturi galimybės pasiūlyti kito, galima kreiptis į kitą parapiją (pvz., arčiausiai esančią), gal pas juos laikas tinkamesnis. Paskutinė išeitis būtų nukelti pasiruošimą Pirmajai Komunijai kitiems mokslo metams. Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas Artūras Lukaševičius