Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Paminėta Pasaulinė ligonių diena (2004 02 11)

2004 vasario 13, 17:25

Vasario 11 d., minint XII Pasaulinę ligonių dieną, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, kaip jau tapo tradicija, lankėsi Kauno medicinos universiteto klinikose (KMUK). Didžiojoje auditorijoje ganytojas vadovavo Eucharistijos liturgijai, drauge su juo koncelebravo Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebonas bei Kauno I dekanato dekanas kunigas Vytautas Grigaravičius ir KMUK kapelionas kunigas Jonas Babonas. Klinikų bendruomenė ir laikini jos nariai – pacientai meldėsi už visus sergančius ir kenčiančius, prašydami jiems dvasios stiprybės, sielos ir kūno sveikatos, taip pat melstasi už gydytojus, slaugytojus, sanitarus. Šv. Mišių metu arkiv. S. Tamkevičius kalbėjo apie Pasaulinės ligonių dienos minėjimo atsiradimo reikšmę, šios dienos įtaką jaunimo auklėjimui. Pamaldose ir po jų giedojo Onutė Matusevičiūtė, akompanavo Lidija Janulevičienė.