Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Prisikėlimo šventovę aplankė Kauno arkivyskupas ir miesto meras (2004.06.30)

2004 birželio 30, 14:59

Birželio 30 dienos popietę Paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią Kaune aplankė miesto meras Arvydas Garbaravičius ir arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Ganytojas pasidžiaugė dabartinės miesto valdžios Prisikėlimo bažnyčiai rodomu dėmesiu, išreikštu ryžtingais veiksmais, kurių dėka jau galima matyti šviesą tunelio gale: arkivyskupo teigimu, „tikimės, kad pagrindiniai atstatymo darbai bus užbaigti jau šį lapkritį ir, minint 70-ąsias metines nuo to dienos, kai buvo pašventintas kertinis akmuo, galėsime iškilmingai pašventinti šią visai Lietuvai svarbią šventovę“.

Prisikėlimo parapijos klebonas Kauno m. dekanas kun. Vytautas Grigaravičiaus taip pat pasidžiaugė, kad darbai sparčiai juda pirmyn: jau pilnai nutinkuotos tiek priekinė, tiek ir galinė bažnyčios dalys, tad iš išorės liko tinkuoti tik šonines puses: „Šiemet jau atlikta darbų beveik už 600 tūkst. litų. Džiugu ir tai, kad tikintieji toliau aukoja šventovės atstatymui – vien šiais metais jau paaukota per 100 tūkst. litų“. Anot kun. V. Grigaravičiaus, „dėka visų bendrai sutelktų pastangų ant šios šventovės stogo baigta pilnai įrengti koplyčia, o praėjusį savaitgalį čia jau sutuokta pirmoji jaunavedžių pora!“

Prisikėlimo bažnyčiai atstatyti išleista jau apie 10 mln. litų, apie pusė iš jų – aukotojų lėšos. Iš Kauno miesto biudžeto 2001-2002 m. skirta 50 tūkst. Litų, 2003-iaisiais iš Savivaldybės privatizavimo fondo – 100 tūkst. Litų. Valstybė bažnyčios atstatymo darbus parėmė 4750 tūkst. Litų. Šių metų vasarį Kauno mero A. Garbaravičiaus siūlymu miesto taryba priėmė  sprendimą imti ilgalaikę 4 milijonų litų paskolą Prisikėlimo bažnyčios atstatymo darbams finansuoti. Todėl buvo skelbtas konkursas ir ateinančią savaitę jau bus atplėšti vokai bei paaiškės, kuris iš bankų suteiks šią paskolą. Tikimasi, kad per mėnesį su konkurso nugalėtoju bus pasirašyta sutartis.

“Neabejotina, kad ši Kauno miesto savivaldybės parama Prisikėlimo bažnyčiai atstatyti yra pats vertingiausias mūsų indėlis į tautos dvasingumo puoselėjimą. Mūsų visų pareiga yra pabaigti septynis dešimtmečius statomą ir remontuojamą visos tautos šventovę. Paskola bei su ja susijusios įmokos bus mokamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų”, teigė Kauno miesto meras Arvydas Garbaravičius.

Gegužės pabaigoje Kauno savivaldybė kreipėsi į laikinąjį Seimo Pirmininką Česlovą Juršėną bei Ministrą Pirmininką Algirdą Brazauską, prašydama Prisikėlimo bažnyčios darbams pilnai užbaigti skirti dar 4 milijonus litų. Gegužės viduryje sprendimą kreiptis į Vyriausybę dėl lėšų skyrimo priėmė ir posėdžiavę Valstybinės paminklosaugos komisija, paveldo specialistai bei aukštųjų mokyklų atstovai. Nors pernai Prisikėlimo bažnyčia pagaliau buvo įtraukta į Lietuvos tūkstantmečio programą, tačiau šįmet priimtame valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatyme bei Valstybės investicijų programoje šios šventovės atstatymo darbams  finansavimas nebuvo numatytas.

Numatoma, kad Prisikėlimo bažnyčia ne tik tarnaus tikintiesiems, bet joje galės vykti ir sakralinės muzikos koncertai, ir visai tautai svarbių įvykių minėjimas bei iškilmės, o ant bažnyčios stogo įrengta apžvalgos aikštelė su jau atremontuotu Žaliakalnio funikulieriumi taptų itin patrauklia Žaliakalnio kultūros centro dalimi.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba

Rotušės a. 14 A, LT-44279 Kaunas, tel.: (37) 409025, (687) 85387, faks.: (37) 320090, el. paštas: info@kn.lcn.lt ; http://kaunas.lcn.lt