Birželio 12 d. III tarptautinė mokslinė konferencija ŠILUVOJE kvies kalbėti apie kūrybiškumą
Paskelbta: 2023-05-31 11:08:37

Birželio 12 d. į Šiluvos šventovę kviečiami sugrįžti mokslo piligrimai bei drauge diskutuoti krikščionybės ir kūrybiškumo tema. Būti kūrybiškam – Dievo pašaukimas žmogui. Pradžios knygoje skaitome, jog Viešpats Kūrėjas sukuria žmogų kaip mažąjį kūrėją, pašauktą bendradarbiauti didžiajame ir besitęsiančiame kūrinijos kūrimo akte. Būti žmogumi savaime reiškia atspindėti Dievo kūrybiškumą savuoju kūrybiškumu. Vis dėlto kūrybiškumas tarsi įkalina. Postmodernioje visuomenėje elgtis kūrybiškai tampa ne tik mados šauksmu, bet ir imperatyvu kiekvienam žmogui. Susiformuoja tokios sąvokos kaip kūrybinės industrijos, kūrybos ekonomika, dėl kurių kūrybiškumas tampa privalomas. Gyvenant informacijos amžiuje, socialiniai tinklai įgalina kiekvieną būti kūrėju. Tačiau ar tai nemenkina pačios kūrybos kaip išimtinės ir pakylėtos veiklos sampratos? Ar kūryba netampa vienadiene, profaniška, nenešančia ilgalaikių gyvenimo pokyčių?

III tarptautinė mokslinė konferencija Šiluvoje skirta nagrinėti fundamentaliai kūrybos ir kūrybiškumo sampratai teologijos ir kitų mokslų požiūriu, tarpdiscipliniškai pažvelgti į kūrybos problematiką įvairiose žmogaus gyvenimo ir veiklos sferose.

Konferencijos organizatoriai: VšĮ Šiluvos piligrimų centras ir Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas.
Konferencijos globėjas: Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.
Konferencijos partneriai: Kauno arkivyskupija, Raseinių krašto istorijos muziejus.
Informaciniai rėmėjai: Marijos radijas, internetinis portalas
Raseinių naujienos, internetinis portalas Mano Raseiniai.

Pageidaujantys dalyvauti konferencijoje kviečiami registruotis el. p.  info@siluva.lt

PROGRAMA

Birželio 12 d. Šiluvos piligrimų centras

10.50 – 11.00 Sveikinimo žodis.
11.00 – 11.15 Doc. dr. Kastytis Rudokas. „Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčia. A. Vivulskio genijus kuriant ex nihilo“.
11.15 – 11.30 Milda Vitkutė. „Benedikto XVI liturgijos teologija: kūrybiškumas kaip egzistencinės tuštumos maskavimas“.
11.30 – 11.45 Kun. dokt. br. Vidas Labanauskas OCD. „Šv. Jėzaus Teresė Avilietė: moters kūrybiškumas ir drąsa XXI amžiui“.
11.45 – 12.00 Ses. dokt. Dominyka-Violeta Slepikaitė „Didysis Meilės įsakymas: Jn 13,34 – galia kūrybiškumui“.
12.00 – 12.30 Diskusija.
14.00 – 14.15 Kun. dr. Nerijus Pipiras „Tremtinių religinė kūryba kaip vilties ženklas: maldaknygė „Marija, gelbėki mus“.
14.15 – 14.30 Prof. dr. Rasa Čepaitienė „Kūrybiškumas ir pasipriešinimas: disidentų būdai apgauti sistemą“.
14.30 – 14.45 Kun. dr. Modris Lācis „Tiltas ir upė: teologinių įvaizdžių taikymo kūrybiškumas šv. Kotrynos Sienietės tekstuose“.
14.45 – 15.15 Baigiamoji diskusija.

18.00 Šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje.

Birželio 13 d. Švč. Mergelės Marijos diena Šiluvoje

Programa:
Išvakarėse, birželio 12 d., nuo 22 valandos vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Budėjimas ir maldos vyks visą naktį iki birželio 13 d. 7 val. ryto.

7.00 Šv. Mišios (Bazilikoje).
8.00 Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje).
9.00 Šv. Mišios (Apsireiškimo koplyčioje).
10.00 Šv. Mišios (Bazilikoje).
10.45 Švč. Sakramento adoracija (Bazilikoje).
11.00 Katechezė.
11.30 Rožinio malda ir Mergelės Marijos litanija (Bazilikoje).
12.00 Pagrindinės šv. Mišios (Bazilikoje).

14.00 Iniciatyva „Šiluvoje skaitome“ – doc. dr. Kastyčio Rudoko monografijos „Totalinis paveldas“ pristatymas Šiluvos piligrimų centre. Dalyvauja monografijos autorius ir Raseinių rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Armandas Mockus. Moderuoja prof. dr. Rasa Čepaitienė.

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune