Karantino laikotarpiu nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija arkivyskupijos bažnyčiose nevyksta
Paskelbta: 2020-02-25 15:50:25

Nuo 2020 m. kovo 19 d. Kauno arkivyskupijoje turėjo prasidėti nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija, tačiau dėl paskelbto karantino ji negali vykti.

Atsiprašome ir raginame melstis namuose atsiliepiant į Lietuvos vyskupų paraginimus.

Kauno arkivyskupijos kurija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune