Karantino laikotarpiu nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija arkivyskupijos bažnyčiose nevyksta
Paskelbta: 2020-02-25 15:50:25

Nuo 2020 m. kovo 19 d. Kauno arkivyskupijoje turėjo prasidėti nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija, tačiau dėl paskelbto karantino ji negali vykti.

Atsiprašome ir raginame melstis namuose atsiliepiant į Lietuvos vyskupų paraginimus.

Kauno arkivyskupijos kurija

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune