SUAUGUSIŲJŲ KATECHUMENATO programa pasirengti įkrikščioninimo sakramentams bei pagilinti savo tikėjimui
Paskelbta: 2021-09-13 11:18:00

Pirmasis susitikimas naujaisiais mokslo metais antradienį, rugsėjo 14 dieną, 19.00–20.30 val.

Programa vyksta antradieniais nuo rugsėjo iki birželio mėnesio Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje, Papilio g. 5, III a., 19.00-20.30 val.

Į tikėjimo kelionę jus kviečia Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės tarnybos komanda ir Kauno arkikatedros klebonas kun. Evaldas Vitulskis.

Telefonas pasiteirauti 8 650 10076. 

Katechumenatas yra Katalikų Bažnyčios programa suaugusiems, skirta pasirengimui priimti Krikšto, Sutvirtinimo, Pirmosios Komunijos sakramentus ir pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą.

Taip pat šioje programoje labai naudinga dalyvauti tiems,
kurie vaikystėje buvo pakrikštyti ir priėmė sakramentus,
o dabar suaugę norėtų labiau pažinti ir pagilinti savo tikėjimą.

Katechumenato tikslas yra atsivertimas – proto ir širdies perkeitimas.

Daugiau informacijos www.katechezestarnyba.lt >> 

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune