Arkivyskupo kvietimu – Maldos už pašaukimus mėnuo (iki liepos 24 d.)
Paskelbta: 2022-06-26 15:10:28

 

Švenčiant arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę, Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas vėl pakvietė arkivyskupijos bendruomenę melstis už pašaukimus į kunigystę bei pašvęstąjį gyvenimą. Maldos už pašaukimus mėnuo – iki liepos 24 d., sekmadienio.

 

MALDA UŽ PAŠAUKIMUS

 

Jėzau, mūsų Viešpatie, Kunige ir Gelbėtojau,

 

Tu kvietei mus prašyti Tėvą siųsti

darbininkų į savo pjūtį.

Atsiųsk tad Šventąją Dvasią mūsų jaunimui,

kad džiaugsmu užsidegtų jų širdys, išgirdus kvietimą sekti Tave.

 

Tegul jie drąsiai renkasi kunigiškojo bei Dievui pašvęstojo gyvenimo kelią 

ir didžiadvasiškai dovanoja save,

skelbdami Gerąją Naujieną broliams ir seserims

Tavo pavyzdžiu ir Tavo malone. 

 

Su Tėvu ir Šventąja Dvasia Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. 

Amen.

 

Visą INFORMACIJĄ apie priėmimą Į KUNIGŲ SEMINARIJAS 2022 metais kviečiame žr.  katalikai.lt

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune