Apaštalinio administratoriaus vyskupo
Algirdo Jurevičiaus VELYKINIS sveikinimas
Paskelbta: 2020-04-12 06:37:13

 „Brangūs broliai ir seserys,
Kristaus Prisikėlimo dalyviai,

sveikinu Jus šventų Velykų proga ir linkiu su džiaugsmu išgyventi Kristaus Prisikėlimo slėpinį.

Šios Velykos mums yra labai panašios į pirmąsias Velykas, nes po Kristaus suėmimo, kančios ir mirties Kristaus mokiniai išsibėgiojo, apaštalai išsislapstė. Prisikėlusio Kristaus nesveikino nei iškilmingi himnai, nei puošnios procesijos.

O paties Kristaus pašaukti apaštalai buvo tarsi karantine, už uždarytų durų“, – sako apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius sveikinime arkivyskupijos bendruomenei, sulaukusiai šventų Velykų.

Išgyvenant grėsmingo užkrato ir karantino laiką, ganytojas, be kita, dalijasi ir palaimintąjį Teofilių Matulionį, net penkiolika savo gyvenimo Velykų praleidusį įkalinime.

Visas sveikinimas – vaizdo reportaže (aut. Gediminas Jonas Urbonas).
 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune