PAŠAUKIMŲ savaitę – malda už pašaukimus bei pasidalijimai apie gyvenimo ir pašaukimo dovaną (2021 04 19–25)
Paskelbta: 2021-04-19 09:26:45

Balandžio 19–25 d. švenčiame Maldos už kunigus ir naujus pašaukimus savaitę. Esame raginami asmeniškai ir bendruomenėse melstis, kad vis daugiau jaunuolių apsispręstų sekti Kristų eidami kunigiškosios tarnystės keliu.

Balandžio 25-ąją, Gerojo Ganytojo sekmadienį, švenčiame Maldos už dvasinius pašaukimus dieną. Šiai jau 58-ajai Pasaulinės maldos už pašaukimus dienai popiežius Pranciškus skyrė savo Žinią „ŠVENTASIS JUOZAPAS: PAŠAUKIMO SAPNAS“ >>, 

„Pirmieji žodžiai, kuriuos sapne išgirdo šventasis Juozapas, buvo paraginimas nebijoti, nes Dievas ištikimas savo pažadams: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok“ (Mt 1, 20). Nebijok: tai žodžiai, kuriais Viešpats kreipiasi į tave, miela sese, mielas broli, kai nepaisydamas netikrumo ir abejonių jauti, kad jau nebegali ilgiau atidėlioti troškimo atiduoti Jam visą savo gyvenimą. Jis kartoja tau šiuos žodžius, kai ten, kur esi, galbūt patirdamas išbandymus ar nesupratimą, kasdien kovoji siekdamas vykdyti Jo valią. Tai žodžiai, kuriuos iš naujo atrandi, kai pašaukimo kelyje grįžti prie savo pirmosios meilės. Žodžiai, tarsi refrenas lydintys tuos, kurie, kaip ir šventasis Juozapas, savo gyvenimu kiekvieną dieną ištikimai ištaria Dievui „taip““, – be kita, sakoma popiežiaus  Žinioje.

Šiemet švenčiamais Šventojo Juozapo metais popiežius Pranciškus mąsto apie Jėzaus ir Bažnyčios globėją šventąjį Juozapą kaip pašaukimų globėją, be kita, melsdamas:

„Tepadeda jis visiems, ypač jaunimui atpažinti ir įgyvendinti Dievo svajones jų atžvilgiu; teįkvepia drąsią iniciatyvą tarti „taip“ Viešpačiui, kuris visada stebina ir niekada nenuvilia!“

Šiai Pašaukimų savaitei Kauno arkivyskupijoje tarnaujantys pašaukimų ugdymo bendradarbiai kviečia visus ir ypač jaunimą į PAŠAUKIMŲ VAKARUS. „Kiekvieną iš mūsų Jėzus šaukia keisti savo gyvenimą, nešti meilę ten, kur esame kviečiami. Todėl džiaugsmingai pristatome puikius ,,Pašaukimų vakarus“, kurių metu kalbinsime įdomius žmones ir išgirsime jų pasirinkto gyvenimo kelio istorijas. Nepraleiskite progos, nes pašaukimas gali įvykti visur ir bet kuriuo metu: gali įvykti šiandien, dabar, gali įvykti čia. Tereikia atverti savo širdis Viešpačiui!“ – sakome jų kvietime dalyvauti nuotoliniame pokalbių cikle su įdomiais žmonėmis  apie gyvenimo ir pašaukimo dovaną, išgirsti pašaukimų istorijas ir kt.

Balandžio 19 d., pirmadienį, „Savo pašaukimo paieškos“. Laidos svečiai balerina Aušra Krasauskaitė ir kulinarijos virtuozas Gian Luca Demarco). Vaizdo įrašas čia >>

Balandžio 20 d., antradienį, „Pašaukimas: kas šaukia?“ Laidos svečiai Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas ir apologetika.lt įkūrėjas Laurynas Jacevičius. Vaizdo įrašas >> 

Balandžio 21 d., trečiadienį, „ Ar pašaukimas – dovana?“ Laidos svečiai vaikų chirurgijos gydytojas rezidentas bei didžėjus Benediktas Jonuška ir klierikas Jokūbas Juškevičius. Vaizdo įrašas >> 

Balandžio 22 d., ketvirtadienį, „Pašaukimas ir misija. Kaip „pataikyti“ į savo kelią?“ Laidos svečiai laidos svečiai ISM dėstytojas, ekonomikos ir politikos programos vadovas dr. Vincentas Vobolevičius ir kunigas Gabrielius Satkauskas. Vaizdo įrašas >>

Balandžio 23 d., penktadienį, „Iššūkiai išgyvenant pašaukimą“ . Laidos svečiai VšĮ „Kauno hospiso namai“ vadovė Kristina Krasko ir kunigas Liutauras Vilėniškis. Vaizdo įrašas >> 

Balandžio 24 d., šeštadienį, „Bendruomeninis pašaukimo aspektas“. Laidos svečiai Irmantas ir Arūnė Ramanauskai ir sesuo Nijolė Marija OCD.Vaizdo įrašas >> 

Susitikimai vyks Zoom platformoje. Registracija užpildant anketą >>
Jie taip pat bus transliuojami Pašaukimų sielovados bei arkivyskupijos FB paskyrse ir arkivyskupijos YouTube kanalu.

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune