Birželio 24–liepos 25 d. arkivyskupo kvietimu MALDOS MĖNUO UŽ PAŠAUKIMUS
Paskelbta: 2021-06-24 16:57:04

„Šiandien, naujų iššūkių akivaizdoje, ypač ryškiai pastebima stipriai sumenkusi drąsa rinktis kunigiškojo ar pašvęstojo gyvenimo kelią. Matome, kad jauniems žmonėms nelengva atsiliepti, nes dabartinio pasaulio kultūra nėra draugiška tokiam žingsniui. Todėl reikalinga ypatinga Dievo pagalba“, – sakė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, švenčiant Arkivyskupijos dieną paskelbdamas Kauno arkivyskupijos Maldos už pašaukimus mėnesį.

Nuo birželio 24 d. iki liepos 25 d., kai pagerbsime Švč. Mergelės Marijos tėvus šventuosius Joakimą ir Oną, po kiekvienų šventų Mišių esame kviečiami melstis

MALDA UŽ PAŠAUKIMUS

Parsisiųsti PDF

Viešpatie Jėzau, Tu sakei:
„Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį.“

Šio padrąsinimo skatinami,
kreipiamės į Dangaus Tėvą pagalbos,
kad jaunimas nepritrūktų drąsos atsiliepti į kunigiškojo ir pašvęstojo gyvenimo pašaukimą.
Kad ryžtųsi dovanoti savo gyvenimą broliams ir seserims skelbiant Gerąją Naujieną!
Kad jaunos širdys užsidegtų džiaugsmu nuo Jėzaus kvietimo: „Sek paskui mane.“

 Pasitikėdami šventojo Juozapo užtarimu,
Tau, Viešpatie, skiriame savo maldą ir prašome,
kad mūsų mylima Tėvynė nepristigtų šiandienos pasauliui taip reikalingų apaštalų.

 Meldžiame, kad jaunimas nebijotų atsiverti pašaukimo dovanai
ir atrastų Tave, kaip save atiduodančios meilės pavyzdį!

 To prašome per Kristų, vienintelį Kunigą, mūsų Viešpatį ir Gelbėtoją,
Amen

 

Visa INFORMACIJA STOJANTIEMS Į KUNIGŲ SEMINARIJAS 2021 metais –  katalikai.lt

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune