Maldos ir giesmių vakare Jaunimo centre: kai Dievo akivaizda keičia (2021 10 14)
Paskelbta: 2021-10-20 08:43:21

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro

Spalio 14 dieną arkivyskupijos Jaunimo centro organizuotame maldos ir giesmių vakare sesuo vienuolė Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF, pradėdama katechezę, sakė: „Jums pasisekė! Jus šiandien Jėzus pasikvietė į pasimatymą. Taip, būti adoracijoje yra intensyvu, bet Dievo akivaizda mus keičia.“

Iš tiesų gera jauniems žmonėms buvo suklupti priešais Švč. Sakramentą, kai visokius mus, džiugius ir liūdnus, išsiblaškiusius ir susikoncentravusius į save, dėkingumo pilnomis širdimis ir nuvargusius, apgaubė Viešpats, pasirinkęs likti kasdienėje Duonoje.

Realybe virto ir Jeronimo Serebrinsko giesmės dalelytė, kartu su juo giedojome: „Ateik prie altoriaus, kur tau atvertos Tėvo rankos.“

Šio vakaro metu „Gailestingumo versmės“ bendruomenė jaunuolius užtarė malda, o seserys vienuolės Inga Rukaitė FMA ir Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF turėjo laiko dvasiniam pokalbiui. Už galimybę švęsti Sutaikinimo sakramentą ir pasikalbėti su kunigu dėkojame kunigams Liutaurui Vilėniškiui, Sigitui Jurkštui ir Andžejui Biniekui OFM Cap.

Kitas maldos ir giesmių vakaras – lapkričio 11 d. 19 val.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune