Kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ homilija „Kelią rodanti žvaigždė“ (2022 01 06)
Paskelbta: 2022-01-06 18:53:28

Trijų Karalių šventė primena Jėzaus apsireiškimą pagonims. Evangelija pasakoja apie Rytų išminčius, kurie, vedami danguje pasirodžiusios naujos žvaigždės, atvyko į Jeruzalę pagerbti gimusio karaliaus. Keliaudami pasirodžiusio šviesulio kryptimi, išminčiai Betliejuje surado gimusį Kūdikį ir pagerbė jį savo dovanomis.

Rytų išminčiai, gyvendami stabmeldiškoje aplinkoje, nepažinojo tikrojo Dievo, bet ieškojo atsakymų į žmogaus būties klausimus. Jų istorija liudija, kad Dievui yra brangūs visi dorai gyvenantys ir tiesos ieškantys žmonės.

Bėda užklumpa tik tuomet, kai žmogus paskęsta nuodėmėse, daiktuose, hedonizme ar kasdieniuose rūpesčiuose, kai nesiekia aukštesnių dalykų. Dievas lieka tarsi bejėgis prakalbinti žmogų, ypač kai jo gyvenime apstu nuodėmių. Jėzus kartą pasakojo palyginimą apie sėjėją, kurio tik dalis pasėtos sėklos pateko į gerą dirvą ir atnešė laukiamų vaisių. Ant uolos ir į erškėtyną nukritusi sėkla sunyko.

Lietuva pasikrikštijo prieš 635 metus; daugybė žmonių pažino Kristaus Gerąją Naujieną ir ant jos pamatų kūrė savo gyvenimą. Tačiau dalis žmonių Dievo žodžio nepriėmė; jie būdavo nusiteikę nusilenkti bet kam, tik ne Kristui. Šiandien tai akivaizdžiai matome: daugelis tiki horoskopais, astrologinėmis pranašystėmis, bet nuo Dievo tiesiog bėga; daug laiko praleidžia tuščiai klajodami internete, bet visiškai jo neskiria dvasinėms reikmėms.

2022 metus žiniasklaida vadina tigro metais. Labai būdingas reiškinys: nors mes turime šešių šimtų metų senumo krikščioniškas šaknis, tačiau kažkodėl kalbama ne apie Viešpaties, bet apie tigro, šuns, beždžionės, gyvatės ar kiaulės metus. Tai ženklas, kad daugeliui Betliejaus žvaigždė nešviečia.

Tikriausiai atkreipėte dėmesį, kaip intensyviai bandoma suniekinti Bažnyčios autoritetą; mėgaujamasi tikromis ar išgalvotomis kunigų nuodėmėmis. Šie Bažnyčios niekintojai lengvai priima sektas, net būrėjas iš kavos tirščių, tačiau mintis apie Dievą jiems kelia tik neigiamas emocijas.

Ar ne todėl daugelis mūsų tautiečių yra pikti ir apimti depresijos, kad jų gyvenime nešviečia kelią pas Dievą rodančios žvaigždės? Nuodėmė visuomet pritemdo dangaus žvaigždes, ir tik nuoširdi atgaila vėl leidžia joms spindėti ir rodyti kelią.

Gimus Betliejaus Kūdikiui danguje pasirodė žvaigždė, turėjusi parodyti kelią tiesos ieškantiems vyrams. Astronomai teigia, kad tuo metu, kai gimė Kristus, vakaruose tikrai nušvito ryškus dangaus šviesulys – viena prie kitos priartėjusios Saturno ir Jupiterio planetos buvo matomos tarsi viena didelė žvaigždė.

Kokia žvaigždė mums rodo kelią? Pats Betliejaus Kūdikis ją siuntė. Tai Kristaus įsteigtoji Bažnyčia, kuriai dieviškasis steigėjas pavedė misiją – nešti iki žemės pakraščių Evangeliją, krikštyti žmones ir atleisti nuodėmes. Ši Kristaus paliktoji žvaigždė – Bažnyčia kartais gali atrodyti nepatraukli, apsisiautusi šiurkščiu drabužiu, tačiau tiesos ir gėrio ieškantis žmogus lengvai pastebi jos skleidžiamą dangaus šviesą, kurią pats Kristus spinduliuoja ir apsireiškia ieškančiajam.

Okupacijos metai daugeliui mūsų tautiečių buvo pridengę Kristų, bet Lietuvai žengiant laisvės keliu žmonės nuoširdžiai Dievo ieškojo ir jį surado. Tiesa, jiems reikėjo daug ką savyje nugalėti, bet jie tai padarė ir tapo Kristaus draugais. Jei šitaip būtų pasielgę dauguma, šiandien turėtume visai kitokią Lietuvą.

Trijų Karalių šventė mums primena ir kviečia, kad visą savo gyvenimą būtume Dievo šviesos ieškantys žmonės ir kad šiame kelyje niekada nepavargtume ir nepristigtume drąsos.

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune