Arkivyskupijos karitiečių dvasinės atgaivos diena Kulautuvoje (2012 08 09)
Paskelbta: 2012-08-13 16:57:32

Kauno arkivyskupijos Caritas savanorių susitikimas vasaros pabaigoje jau kelinti metai tapo tradicija. Karitiečiai tada tarsi paukščiai suskrenda iš visų arkivyskupijos dekanatų, kad pabūtų kartu, pasimelstų, pasidalytų vieni kitų patirtimi, pasidžiaugtų savuoju džiaugsmu.

Šiemet rugpjūčio 9 dieną juos svetingai priėmė Kauno II dekanato Kulautuvos parapija. Caritas bendradarbių, savanorių dvasinės atgaivos diena prasidėjo jaukioje, mažutėje Kulautuvos bažnytėlėje šv. Mišiomis. Karitiečius aplankė ir mūsų ganytojas, arkivyskupijos Caritas pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, nuoširdžiai linkėdamas nešti gėrį visada atsiremiant į Viešpatį.

Šv. Mišioms vadovavo arkivyskupijos Caritas direktorius kun. Virginijus Birjotas, dalyvaujant keliems dekanams ir parapijų kunigams. Homiliją pasakė Kauno II dekanato dekanas mons. Augustinas Paulauskas, akcentuodamas karitatyvinių darbų ir maldos vienybę.

Po šv. Mišių parapijos šeimininkas kun. Šarūnas Petrauskas skaitė konferenciją apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį, apie jo veiklą Kaune. Šie palaimintojo dvasiniai turtai, kuriais dalijosi mūsų arkivyskupijos aplinkoje, leido pal. J. Matulaitį išgyventi dar šilčiau ir artimiau.

Šventė tęsėsi tarp pušelių paskendusiuose Kulautuvos kultūros namuose, prie kurių džiaugsmingais maršo garsais sutiko Batniavos mažųjų ansamblis „Karklynėlis“. Jaukumu priėmė Kulautuvos karitiečių ir jų pagalbininkų išpuošta salė.

Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. Robertas Grigas pasidžiaugė gražia bendruomene, kuri, pasirinkusi gerojo raugo kelią, skleidžia gerumą ir rodo gerojo Dievo veidą.

Kulautuvos Caritas vadovė R. Latvelienė visų dekanatų atstovus apdovanojo žvakidėmis kaip bendrystės ir šviesos simboliais. Skambia, dvasinga daina sveikino Kulautuvos kultūros namų ansamblis, jau minėti mažieji „Karklynėlis“. Agapėje pabendravome, pasidalijome patirtimi, smagiai pasisukome šokio ratelyje. Išvykome sustiprėję dvasia, pilni gerų emocijų, pasiruošę kasdienos darbams ir dalijimuisi gerumu.

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune