Kauno I dekanato parapijų Šventojo Rašto skaitovų konferencija (2013 03 15)
Paskelbta: 2013-03-18 11:43:51

Kovo 15 d. Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje vyko Kauno I dekanato parapijų Šventojo Rašto skaitovų konferencija. Joje, be nemažo būrio skaitovų, dalyvavo VDU kapelionas, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, Prisikėlimo parapijos rezidentas kun. Algirdas Akelaitis.

Konferenciją malda pradėjo dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Jis kalbėjo, kad šios konferencijos tikslas – tai geriau suvokti, kaip skaitovas turi perduoti Dievo žodį tikintiesiems. Tai yra didelė atsakomybė.

Kun. A. Akelaitis pasisakymą pradėjo atkreipdamas dėmesį, jog pirmiausia reikia gerai suprasti, ką mes, skaitovai, veikiame per šv. Mišias.

Dievo žodis – tai Jėzus Kristus, todėl lektoriaus devizas turėtų būti: „Eik ir paskelbk Jeruzalei taip, kad ji išgirstų“ (Jer 2, 2). Garsumas, raiškumas – nėra tai, ko nori Dievas iš Jeremijo. Tai pasakytina ir apie Šventojo Rašto skaitovą.

Vatikano II Susirinkimas pabrėžė, kad presbiterijoje yra du stalai: vienas – ant kurio, laužoma duona, perkeičiamas vynas, antras – ant kurio laužomas Dievo žodis. Taigi čia Dievo žodis prilygsta Komunijai. Skaitovas Dievo žodį – patį Jėzų Kristų – dalija žmonėms.

Ką daryti, kad Dievo žodis pasiektų žmones?

Pirma – aiškiai suprasti, kad imu Dievo duoną ir nešu kiekvienam žmogui. Be maldos tai padaryti neįmanoma. Būtina pasimelsti bent taip: „Viešpatie, atverk mano širdį ir lūpas, kad aš vertai skelbčiau Tavo žodį.“

Be to, reikia atsižvelgti į skaitinio žanrą: jei tai pasakojimas, skaityti vienaip, eiliuotą – kitaip, vienu įkvėpimu. Būtina skaityti visą Bibliją, o ruošiantis – bent visą skyrių, iš kurio paimtas skaitinys. Taip pat reikia perskaityti tos dienos Evangeliją.

Susitikimo pabaigoje vyko diskusijos. Susirinkusieji klausė, kaip reikia išeiti, ar reikia nusilenkti, kodėl būtina skaityti visą skyrių, ar nepakanka įsigilinti tik į skaitomą tekstą ir t. t. Kunigas Algirdas pasiūlė surengti dar keletą susitikimų.

Birutė Vasylienė,
Kristaus Prisikėlimo parapijos Šventojo Rašto pažinimo grupės vadovė
Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune