Seminaras mokytojams apie Kristaus žygdarbį (2015 03 12)
Paskelbta: 2015-03-16 08:17:47

Fotografija Ingos Rakauskienės

Fotografija Ingos Rakauskienės

Kovo 12 dieną Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre vyko kvalifikacinis seminaras tikybos mokytojams „Kristaus žygdarbio reikšmė išganymo istorijoje“. Seminarą vedė Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas daktaras Benas Ulevičius. Prelegentas sakė, jog Kristaus žygdarbio esmė yra slėpinys, kuriam atskleisti neužteks viso gyvenimo.

Katalikų Bažnyčios katekizme galime perskaityti, koks yra kūrinijos tikslas: „Galutinis kūrinijos tikslas tas, kad Dievas, visa sukūręs, galų gale savo garbei ir mūsų laimei būtų 'viskas visame kame' (1 Kor 15, 28)“ (294). Į šį tikslą mus veda Kristus.

B. Ulevičius tvirtino, jog esame kilę iš vieno „geno“, vieno protėvio, vienos „šaknies“, esame kilę iš Adomo. Adomas buvo pašauktas tapti Dievo buvimo vieta, Jo šventykla, tačiau nusidėjo. Gimtoji nuodėmė – įgimtas nepakankamumas dangui. Dangaus trokštame, tačiau negalime jo pasiekti.

Hebrajiškasis „Pesach“ reiškia perėjimą. Kristus tampa žmogumi, tarsi įneria į žmoniją. Jame yra nauja sveika programa, nauja gyvybė. Jėzus gydo, tampa nauja Nojaus arka žmonijai.

Dėstytojas sakė, kad krikščionys tikėjo, jog Kristaus kryžius buvo pastatytas toje vietoje, kur yra palaidotas Adomas. Žydai taip pat žinojo, kad žmonijos protėvis guli Siono kalnyne. Kai žmogus kalba ant savo protėvio kapo, kalba jo vardu. Kristus kalba Adomo vardu. Pasak šv. Jono Auksaburnio, senojo Adomo dulkės, sumišusios su Kristaus krauju, gali prisikelti.

Jėzus yra kaip Adomo antipodas. Adomas norėjo save išaukštinti, o Jėzus nusižemina. Adomas kaltino dėl nuopuolio Ievą, Jėzus prisiima kaltę būdamas nekaltas.

Jėzus, kybodamas ant kryžiaus viena ranka, tarsi laiko Adomo ranką, kita – Dievo ranką, per jį Dievas ir žmogus apsikabina. Išgelbėjimas įvyksta per Jėzaus Asmenį.

Amžinai gyvena žmogus, kuriame gyvena Dievas. Krikštu mes gauname dieviškąją prigimtį. Jos išsiskleidimas iki dieviško šventumo yra Dievo troškimas žmogui. Dievas trokšta mus sudievinti ir to įrodymas yra Mergelė Marija.

Seminaro klausėsi 18 tikybos mokytojų ir katechetų. Jie dalijosi savo įžvalgomis ir kėlė įdomius klausimus.
 

Irena Puodžiukaitė,
Kauno arkivyskupijos Katecheetikos centro koordinatorė
Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune