Kauno I dekanato kunigų susitikimas su miesto vadovais (2015 09 02)
Paskelbta: 2015-09-03 11:22:48

Rugsėjo 2 d. Kauno miesto savivaldybėje vyko Kauno I dekanato kunigų susitikimas su miesto vadovais.

Susitikime su meru Visvaldu Matijošaičiu, ceremonmeisteriu Kęstučiu Ignatavičiumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Sigitu Šliažu dalyvavo Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, prelatas, profesorius, savivaldybės sielovadininkas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Kauno miesto parapijų klebonai, bažnyčių rektoriai, kunigai.

Susitikimą pradėjęs Kauno miesto ceremonmeisteris K. Ignatavičius pasidžiaugė gerais Bažnyčios ir savivaldybės santykiais, akcentavo, jog šis susitikimas – pirmasis, todėl tai gali būti graži naujos tradicijos pradžia.

Į susirinkusiuosius kreipęsis vyskupas K. Kėvalas dėkojo miesto vadovams už galimybę susitikti, pabrėžė, kad Kauno parapijos nuolat bendradarbiauja su civiline valdžia vykdant įvairius projektus. Kaip pavyzdį vyskupas pateikė gražų bendradarbiavimą su miesto policija vykdant prevencinę akciją „Karas keliuose“, jau ne vienus metus trunkantį bendradarbiavimą su savivaldybe išlaikant Caritas „Sriubos“ valgyklą, vykdant ir įgyvendinant kitus projektus. Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius trumpai pristatė Kauno arkivyskupijos ir Kauno I dekanato struktūrą bei pakvietė prisistatyti susitikime dalyvavusius kunigus.

Pasveikinęs  susirinkusiuosius, miesto meras V. Matijošaitis ragino pasidalyti problemomis, su kuriomis šiandien susiduria miesto parapijų bendruomenės. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas S. Šliažas atkreipė dėmesį į Vaikų dienos centrus, veikiančius kai kuriose parapijose, prie kurių steigimo ir išlaikymo savivaldybė prisideda, pažadėjo ateityje bendradarbiauti.

Susitikime dalyvavę kunigai taip pat dalijosi mintimis opiausiais miesto parapijų bendradarbiavimo su savivaldybe klausimais, tarp kurių pabrėžti automobilių stovėjimo apmokestinimas prie senamiesčio bažnyčių sekmadienio rytinių pamaldų metu, socialinių projektų tęstinumas, bendras rūpestis miesto kultūros paveldo išsaugojimu bei puoselėjimu ir kitais reikalais, kurie svarbūs ne vien tikintiesiems, bet ir visiems miestiečiams, miesto svečiams bei užsienio turistams.

Savivaldybės sielovadininkas prel. prof. V. S. Vaičiūnas dėkojo miesto vadovams už tai, kad Kauno miesto savivaldybė – vienintelė Lietuvoje – turi koplyčią, dedikuotą Šiluvos Švč. M. Marijos garbei, ir čia, pačioje miesto širdyje, dirbamas sielovadinis darbas.

Susitikimo pabaigoje meras V. Matijošaitis pristatė šiuo metu savivaldybės vykdomus ar netolimoje ateityje numatomus vykdyti projektus. Vyskupas K. Kėvalas Kauno miesto vadovus pakvietė atvykti į netrukus prasidėsiančius didžiuosius Šiluvos atlaidus. Miesto meras, dėkodamas už prasmingą susitikimą, kiekvienai Kauno parapijai įteikė miesto herbą.

Vėliau susirinkusieji apžiūrėjo savivaldybės koplyčią. Susitikimas baigtas mero surengtais bendrais pietumis.

 

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune