Kaip būti krikščioniu šiandien? Misionierių iš Slovakijos pasidalijimas rekolekcijose parapijų koordinatoriams (2016 03 19)
Paskelbta: 2016-03-25 11:20:35

Fotografijos Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Po kunigų rekolekcijų Šiluvoje kovo 15–17 d. >> slovakų bendruomenė „Rieka Žyvota“, aplankiusi Kryžių kalną, Tytuvėnus, Vilniaus Gailestingumo šventovę, kovo 18 d. atvyko į Kauną.

Kaune misionieriai pasidalijo į dvi grupes. Tėvas Michal Zamkovský CSsR, Eva ir Andi nuo penktadienio iki šeštadienio vakaro vedė rekolekcijas seserų benediktinių vienuolyne.

Kun. Vlado German, Bohus Zivcak, Martin ir Janko susitiko su Kauno arkivyskupijos parapijų misijų (atsinaujinimo dienų) koordinatoriais, kurie susirinko į trečiąjį susitikimą šiais metais iš ciklo „Parapija – gyvenimo centras ir šaltinis“. Rengdamiesi parapijų misijų dienoms, koordinatoriai jau buvo susitikę tris kartus 2015 metais, o šiais metais gilindamiesi du kartus apmąstė bei rengėsi savo parapijų susitikimams pagal temas „Aš – misionierius (!?)“ ir „Tapti parapijos bendruomene“. Gavėnios metu jie stabtelėjo dviejų dienų rekolekcijoms „Būti krikščioniu šiandien“.

Penktadienio popietę visi susirinko pranciškonų vienuolyno svečių namuose „Domus Pacis“, kur svečiai iš Slovakijos pakvietė prisiminti savo pirmąjį susitikimą su Dievu, patys pasidalijo savo pirmojo susitikimo momentu, tuo įvykiu, kuris radikaliai pakeičia visa gyvenimą, ir jei jis įvykęs, jo niekada negali pamiršti. Po pirmojo įvado visi buvo pakviesti pasiskirstyti į keturių žmonių grupeles ir paliudyti vieni kitiems apie savo susitikimo su Jėzumi momentą. Po vakarienės toliau tęsdami susitikimą, buvome pakviesti įsigilinti į maldos gyvenimą. Buvo kalbėta tai, kad Dievas mūsų laukia tyloje, kad Jis mums kalba, kad malda yra gyvasis žodis, kuris kalba tiesiai man, tai kaip Dievo bučinio laukimas, susitikimas su mylimuoju. Dievas trokšta, kad mes atvertume Jam savo širdis.

Vakaro pabaigoje visi susitiko Pranciškonų koplyčioje, kur vyskupas Kęstutis Kėvalas drauge su svečiu t. Vlado aukojo šv. Mišias. Po šv. Mišių, kadangi dauguma rekolekcijų dalyvių liko nakvoti svečių namuose, buvo pakviesti apmąstyti Evangelijos pasakojimo apie samarietės susitikimą su Jėzumi.

Šeštadienio rytas prasidėjo Kauno arkivyskupijos kurijos salėje pasidalijimu iš asmeninės maldos, ką mums kalbėjo minėta Evangelija, kur save atpažinome. Kadangi tai nebuvo mokomasis seminaras, bet rekolekcijos, tad jose vėl buvome pakviesti apmąstyti savo maldos gyvenimą ir savo santykį su Dievu. Bohus priminė popiežiaus Pranciškaus posakį: „Sakyk man, kaip tu meldiesi, o aš pasakysiu, kaip tu gyveni; sakyk man kaip tu gyveni, o aš pasakysiu kaip tu meldiesi.“ Mūsų malda atspindi mūsų gyvenimą, ir mūsų gyvenimas kalba apie mūsų maldą. Maldos išmokstama taip, kaip išmokstama vaikščioti ir kalbėti.

Visi mokymai buvo pagrįsti asmeniniu t. Vlado, Janko ir Martin liudijimais. Pagrindinius mokymus vedė Bohus Živcak, kuris vėl pakvietė į asmeninį laiką, gerą pusvalandį atsitraukti į tylą ir leisti pasakyti Dievui, ką Jis apie mus galvoja, kas mes esame Jam ir kaip dažnai mes patys save apibūdiname: esu atmestas, apleistas, išduotas, nusivylęs, nemylimas, pabėgėlis, nereikalingas ir t. t. Bet iš tiesų Dievas norėtų mums pasakyti, kad esame Jo mylimieji. Bohus pakvietė mus apmąstyti septynis santykius su Dievu, kuriuos mes galime įskaityti Šventajame Rašte: molio, avelės, tarno, draugo, brolio, vaiko, sužadėtinio... Dievas taip myli mus, kaip myli sužadėtinis ar sužadėtinė, ir trokšta būti taip pat mylimas. Su šiomis mintimis visi drauge pietavome, o po pietų sugrįžome prie klausimų apie bendruomenę.

Apie tai, kas padeda išlikti krikščioniu šiandien, savo asmeniniais liudijimais ir bendruomenės patirtimi dalijosi „Rieka Života“ bendruomenės nariais. Kaip gyvenant šeimoje, priklausant bendruomenei, auginant tris ar keturis vaikus galima išvykti į misijas savaitei, kaip pavyksta pasidalyti darbus ir atsakomybę šeimoje ir taip atsiliepti į Dievo kvietimą misijoms.

Rekolekcijas baigėme drauge su vysk. Kęstučiu švęsdami Eucharistiją kurijos koplyčioje. Švęsdami Šv. Juozapą, buvome pakviesti apmąstyti, kur mes einame su tokiu pasitikėjimu, kur ištariame „taip“ Dievui, ir palaiminti iškeliavome į savo parapijas, į savo kasdienes misijas. Dėkojame Lietuvių katalikų religinei už pagalbą rengiant šia rekolekcijas.

Šeštadienio vėlyvą vakarą „Rieka Života“ bendruomenė susitiko su katalikų evangelizacijos bendruomene „Naujoji Sandora“, vyko bendra mada ir pasidalijimas. Tarp šių bendruomenių tarpusavio ryšiai jau tęsiasi beveik dvidešimt metų ir ne tik draugyste, bet ir bendra tarnyste renginiuose. Slovakų bendruomenės nariai Lietuvoje lankėsi jau daugiau nei dvidešimt kartų. 2013 metais jie buvo pagrindinė pagalba Miesto misijų dienose, šiais metais vedė rekolekcijas Kauno arkivyskupijos kunigams, dažnai susitinka įvairiose misijose. 2016 metų gegužės 4–8 d. jie atvyks į tarptautinę RELaY konferenciją Kaune. Tai, kas labiausiai stebina ir džiugina susitikusius su šios bendruomenės nariais, yra jų paprastumas, atvirumas Šventosios Dvasios vedimui, atsidavimas Dievui, šlovinimas ir troškimas sekti Dievą ir eiti ten, kur Jis kviečia, asmeniškai liudijant prisikėlusį ir gyvą Kristų savo asmeniniu ir bendruomeniniu gyvenimu.

Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė,
Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados koordinatorė
Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune