Kauno arkivyskupas lankėsi „Atžalyno“ vaikų globos namuose (2016 04 22)
Paskelbta: 2016-04-28 10:42:27

Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ balandžio 22 d. atvyko susitikti su Kauno vaikų globos namų darbuotojais ir vaikais. 

Pristatydama brangų svečią, globos namų direktorė Dalia Pajedienė džiaugėsi, kad įstaigoje dirba darbuotojai, kurie imasi iniciatyvos, atsakomybės ir savo darbais įrodo meilę artimui, mažam, likimo nuskriaustam, be tėvų globos likusiam vaikui.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas, įvertindamas čia dirbančių darbuotojų atsidavimą, pabrėžė, kad labai svarbu suprasti, jog kiekviename žmoguje yra kažkas ypatingo ir dieviško. Arkivyskupas kvietė laužyti blogio logiką, traukyti blogio grandines ir būti išradingiems, nes kiekviename žmoguje yra kažkas nepaprasto.

Arkivyskupo dvasiškai pastiprinti, pakviesti su viltim ir veiklia meile artimui atsiliepti į Popiežiaus Pranciškaus paskelbtų 2016 m. Dievo Gailestingumo metų žinią globos namų darbuotojai ir vaikai šiltai bendravo prie arbatos puodelio.

Kauno vaikų globos namų „Atžalynas“
Socialinio darbo padalinio vedėja Rima Gapšytė

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune