Baigta ugdymo programa ekstraordinarinių Komunijos dalytojų tarnystei atlikti
Paskelbta: 2016-06-07 10:55:38

Gegužės mėnesį Kaune vyko ekstraordinarinių Komunijos dalytojų ugdymo programa, kuri buvo skirta paruošti žmonėms dalyti Komuniją šv. Mišiose (ši tarnystė aktuali, kai Mišiose dalyvaujančių bendruomenė yra gausi, o kunigų tik keletas), taip pat nešti Komuniją tikintiesiems, dėl ligos ar amžiaus negalintiems dalyvauti šv. Mišiose.

Šiai tarnystei ruoštis 10 parapijų ir rektoratų pakvietė 45 žmones (31 moterį ir 14 vyrų). Dauguma jų buvo iš Kauno arkivyskupijos (38 asmenys), o viena grupė – iš Vilkaviškio vyskupijos. Kauno arkivyskupijos kvietimu programą organizavo VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas. Programą vedė kun. Artūras Kazlauskas, kun. Aldonas Gudaitis SJ ir ses. Aistė Balčiūnaitė SJE.

Ugdymo programos metu jos dalyviai turėjo galimybę susipažinti su teologiniais, liturginiais ekstraordinarinių Komunijos dalytojų tarnystės aspektais, taip pat ne tik pamatyti, kaip turi šią tarnystę atlikti, bet ir patys mažose grupelėse pasipraktikuoti ir po to gauti atsakymus į iškilusius klausimus. Kita svarbi programos dalis buvo galimybė dalytis tikėjimo patirtimi, kuo kiekvienam yra brangi Eucharistija, kaip ji maitina jų gyvenimą ir kaip kviečia į tarnystę artimui. Išgirsti liudijimai, kokia malonė ir pastiprinimas yra tikinčiam žmogui ligoje ir kančioje priimti Švč. Sakramentą, padėjo suprasti, jog šioje tarnystėje kiekvienas yra kviečiamas liudyti tikėjimą į Jėzų, esantį Eucharistijoje.

Keletas dalyvių atsiliepimų pasibaigus programai:
Pagilinau savo žinias ir pasiruošiau nešti Gerąją Naujieną, sėti tikėjimo sėklas kituose bei atnešti Jėzų tam, kuris negali ateiti pas Jį.
Iš patirties žinau, kas yra liga, žinau, kaip svarbu yra patarnauti ligoniui. Tai neįkainojama. Todėl su malonumu patarnausiu Dievui, patarnaudama žmonėms.
Išsinešu tarnystei daug praktinių momentų, kurie anksčiau buvo neaiškūs, o dabar tapo aiškesni. Gyvenimui – vis gilesnį suvokimą, kad esame gyvas Kristaus Kūnas ir ši tarnystė – tai pagalba to Kūno nariams, ypač tiems, kurie dėl ligos ar senatvės dirbtinai nuo Jo buvo atitolinti.

 

Ses. Aistės Balčiūnaitės SJE informacija
Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune