Jaunimo vadovų ir mokytojų piligriminė kelionė po jubiliejines šventoves Lietuvoje (2016 10 14–15)
Paskelbta: 2016-10-25 12:30:51

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras spalio 14–15 d. pakvietė jaunimo vadovus, lyderius, tikybos mokytojus, katechetus vykti į piligriminę kelionę lankant jubiliejines šventoves, kuriose atvertos Gailestingumo durys. Kelionė buvo skirta jaunimo sielovadoje tarnaujantiems asmenims. Šiuo laiku įžvelgiame poreikį skatinti mūsų arkivyskupijoje komandinio darbo dvasią ir tarpusavio bendradarbiavimą tarp jaunimo vadovų, tikybos mokytojų bei katechetų. Todėl kelionės metu bendravome, meldėmės, klausėmės mokymų, atlikome įvairias komandines užduotis, žaidėme žaidimus.

Piligrimus lydėjo ir savo įžvalgomis apie tarnystę jaunimui dalijosi iš Prancūzijos atvykęs Taizé bendruomenės brolis Jean-Marie, kuris yra atsakingas už Lietuvos jaunimą.

Džiugiai nusiteikę piligrimai pirmuoju sustojimu aplankė Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedrą. Paskui Vilniuje meldėmės prie Aušros Vartų Gailestingumo Motinos paveikslo, o šv. Mišias šventėme Dievo Gailestingumo šventovėje. Nakčiai apsistojome Trinapolio rekolekcijų namuose, vakarieniavome, žaidėme, bendravome ir mėgavomės užsitarnautu poilsiu.

Pasistiprinę Dievo žodžiu ir kūnišku maistu, ryte klausėmės Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos vikaro kunigo Mykolo Sotničenkos katechezės apie Dievo gailestingumą kiekvienam iš mūsų, labai konkrečiai, „čia ir dabar“. Vėliau vykome į Vilniaus arkikatedrą baziliką, užsidėjome dar vieną antspaudą Piligrimo pasuose ir su malda pajudėjome Panevėžio link.

Dėkojame už nuoširdų priėmimą Kristaus Karaliaus katedros vikarui kunigui Tomui Paliukėnui. Iki pietų Panevėžio Jaunimo centro vadovė Roberta Daubaraitė-Randė vedė praktinį užsiėmimą, skirtą pastebėti darbo komandoje privalumams.

Atvykę į Šiaulius susitikome su jėzuitu tėvu Stasiu Kazėnu, kuris aukojo šv. Mišias Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje, na ir, žinoma, po to pasivaikščiodami keliavome gauti antspaudo Šiaulių katedroje.

Vienu iš kelionės stebuklų galime vadinti susitikimą su kan. Andriejumi Sabaliausku, kuris įsileido į prieš gerą valandą užrakintą Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą ir vedė joje ekskursiją. Piligrimai buvo nustebinti kunigo geranoriškumo, iškalbingumo ir žemaitiško humoro jausmo.

Iš Telšių pasukome Kauno link su malda, gera nuotaika, įspūdžiais ir atsinaujinusiu įkvėpimu tarnauti jaunimo sielovadoje.
Dėkojame visiems kunigams, bendražygiams, kurių dėka ši kelionė tapo kupina susitikimų, ir, žinoma, pasiryžusiems į nuotykį leistis piligrimams. Tikime, kad tokia veikla skirta visiems jaunimo sielovadoje tarnaujantiems asmenims, yra viena pirmųjų, bet tikrai ne paskutinė.

Iki susitikimo Lietuvos jaunimo sielovados forume lapkričio 11–12 d. Kaune!

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune