Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – eismo saugumo klausimai (2016 10 31)
Paskelbta: 2016-11-02 14:58:58

 

Spalio 31 dieną Šventojo Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija. Joje aptarta, kaip stiprinti eismo saugumą ir bendradarbiavimą tarp parapijų ir policijos bei kitų eismo saugumu besirūpinančių institucijų.

Tradiciškai konferencija pradėta bendra malda, kuriai vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Vėliau konferencijai vadovavęs dekanas pristatė temą ir pakvietė kalbėti svečius – Kauno apskrities policijos kapelioną, Jiezno parapijos kleboną kun. Rolandą Bičkauską ir Lietuvos policijos vyriausiojo kapeliono kun. Algirdo Toliato bendradarbį Tomą Malaką.

Kun. R. Bičkauskas priminė susirinkusiems apie šiemet tarp Bažnyčios ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, pasidžiaugė, jog šios sutarties ištakos prasidėjo Kauno arkivyskupijoje. Vėliau buvo primintos 2007 metais Popiežiškosios migrantų ir keleivių sielovados tarybos išleistos „Kelio pastoracijos gairės“, kuriose kalbama apie visų bendrą atsakomybę ir kultūrą kelyje.

Pasak kun. R. Bičkausko, Kelių eismo taisyklių nesilaikymas – nuodėmė. Todėl reikia stengtis, kad kelyje būtų daugiau pagarbos ir supratimo. Sutartis tarp Automobilių kelių direkcijos ir Bažnyčios, pasak prelegento, ir skirta jėgoms suvienyti. Jau galima matyti ir bendro darbo vaisius – nors nežymiai, tačiau mažėja žuvusiųjų eismo įvykiuose. Kunigas pasidalijo mintimis apie konkretų bendradarbiavimą su policija vykdant saugaus eismo projektus parapijose. Labai svarbu, pasak kunigo, melstis už keliautojus ir žuvusiuosius kelyje, nuolat priminti, kad nevalia pažeidinėti Kelių eismo taisyklių, apeliuoti į pažeidėjų sąžinę. Daug dėmesio skirta atšvaitams paskatinant būtinai juos segėti.

Tomas Malakas kvietė apie saugų eismą kuo plačiau kalbėti. Pasak jo, svarbu šią temą integruoti į jau esamas pastoracijos programas. Buvo pristatytas neseniai reguliariai pradėtas rengti naujienlaiškis apie saugų eismą.

Konferencijoje dalyvavę kunigai dalijosi mintimis apie vykdomus konkrečius projektus saugaus eismo tema. Pabaigoje buvo aptarti einamieji sielovados klausimai.

Konferencija baigta pabendravimu prie arbatos puodelio.


Kun. Nerijus Pipiras
 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune