Kauno I dekanato kunigų konferencijoje – malda už mirusius dvasininkus, pažintis su brolių karmelitų tarnyste (2017 10 30)
Paskelbta: 2017-10-31 11:21:26

Nuotraukos – Kauno I dekanato

Spalio 30 d. Kauno Šventojo Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje vyko Kauno I dekanato kunigų susirinkimas. Jis pradėtas bendra malda Karmelitų bažnyčioje.

Šv. Mišiose buvo prisiminti mirę popiežiai, vyskupai, kunigai, diakonai. Eucharistijos šventimui vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Kauno miesto parapijų klebonai, rektoratų rektoriai ir kunigai. Homiliją pasakęs kun. Artūras Kazlauskas atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į tai, kad melstis už mirusiuosius yra geras darbas sielai. Todėl, pasak homiletiko, reikia nepamiršti šių gerų darbų ir mokytis iš Jėzaus, kuris, kaip Evangelija mini, net ir sinagogoje šabo dieną gydė ligonius – darė gera žmonėms.

Po šv. Mišių parapijos salėje vyko dekanato konferencija. Pradžioje jai pirmininkavęs dekanas mons. V. Grigaravičius žodį tarti pakvietė neseniai į Kauną atvykusius tarnauti brolius karmelitus: Karmelitų parapijos kleboną  kun. Valdą Paužą OCD, namų vyresnįjį ir parapijos vikarą kun. Emilijaną Bojko OCD  bei br. Vidą Labanauską OCD.

Broliai pristatė Basųjų karmelitų ordino istoriją, veiklą Lietuvoje. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ordinas veikė nuo XVII amžiaus. Nuo tada vienuoliai gyveno ir Kaune. Carinės okupacijos metais Kauno vienuolynas buvo uždarytas. Šiais metais broliai vėl sugrįžo į Lietuvą. Šiuo metu besikuriantis Kauno vienuolynas priklauso Varšuvos provincijai. Broliai basieji karmelitai trumpai pristatė ir savo charizmą, o vienas svarbiausių jos akcentų – maldos gyvenimas, taip pat rekolekcijos, maldos grupių palydėjimas.

Vėliau mons. V. Grigaravičius žodį tarti pakvietė Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovą doc. dr. Artūrą Lukaševičių. Jis pasidalijo mintimis apie iššūkius rengiant jaunuolius Sutvirtinimo sakramentui ir siekiant, kad jie atrastų savo vietą Bažnyčioje. Konferencijos svečias Vievio parapijos vikaras kun. Povilas Tekorius ir Kauno kunigų seminarijos auklėtinis Gintas Petkevičius pasidalijo savo patirtimi, kaip įtraukti sutvirtinamuosius į parapijos gyvenimą.

Konferencijos pabaigoje aptarti einamieji klausimai, bendrauta agapėje.

Kun. Nerijus PIPIRAS

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune