Konferencija „Slaugyti kaip šventasis Dievo Jonas“ Kaune (2018 03 08)
Paskelbta: 2018-03-13 18:02:27

Nuotraukos – Raimondos Janušauskaitės

Kovo 8 d. Kaune, Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU), vyko konferencija „Slaugyti kaip šventasis Dievo Jonas“, skirta LSMU Slaugos fakulteto šventojo globėjo dienai paminėti. Sveikindama visus susirinkusiuosius LSMU Slaugos fakulteto dekanė prof. Jūratė Macijauskienė pasidžiaugė, kad minėjimo formos keičiasi, o šiais metais pasirinkta akademiškiausia forma. LSMU kapelionas mons. doc. dr. Artūras Jagelavičius sveikinimo kalboje linkėjo, kad šventojo Dievo Jono pasiaukojantis pavyzdys suteikia visiems jėgų ir ryžto darbuotis ligonių fizinei ir dvasinei gerovei. Konferencijoje buvo perskaityti penki pranešimai, nuosekliai papildantys vienas kitą.

Kauno klinikų kapelionas kun. Nerijus Pipiras pranešime „Šventasis Dievo Jonas – Slaugos fakulteto globėjas“ kalbėjo apie svarbiausius šventojo biografijos momentus: kelionių ir nuotykių troškimą, susižavėjimą kariuomene ir susižalojimą mūšio lauke. Tik sulaukęs 44 metų Jonas apsisprendžia paskirti gyvenimą Dievui ir tarnauti vargšams. Jo įkurtoje ligoninėje ligoniai buvo suskirstyti pagal ligas, pasižymėjo švara, todėl šv. Dievo Jonas vadinamas modernios ligoninės pradininku. Pranešimą kun. N. Pipiras baigė primindamas popiežiaus Pranciškaus susitikimą su slaugytojais ir jo įvardytą „paglostymo vaistą“. Kapelionas linkėjo šalia visų paskirtų vaistų turėti tą „paglostymo vaistą“, nes jis neturi garantijos laiko.

Klaipėdos universitetinės ligoninės kapelionas mons. teol. lic. Petras Šiurys pranešime „Naujoji sveikatos apsaugos darbuotojų chartija“ pristatė Popiežiškosios sveikatos apsaugos pastoracijos tarybos prieš metus išleistą dokumentą tuo pačiu pavadinimu. Chartija apima tris pagrindines žmogaus gyvenimo sritis: prokreaciją (žmogaus pradėjimą), gyvybę ir mirtį, kaip ir ankstesnioji, kuri buvo išleista 1994 m. Atnaujintas dokumentas papildytas atsižvelgiant į naujus iššūkius sparčiai besivystant mokslo ir technikos pasiekimams. Mons. P. Šiurys išreiškė viltį, kad chartija bus išversta ir išleista lietuvių kalba.

LSMU Slaugos ir rūpybos katedros magistrantė Audronė Gaigalienė skaitė pranešmą „Biopsichosocialinis-dvasinis ligonių priežiūros modelis – kokybiškos slaugos prielaida“, kurį parengė kartu su prof. dr. Olga Riklikiene, doc. dr. Lina Spirgiene. Ji sakė, kad labai svarbus yra holistinis (visuminis) požiūris į žmogų sveikatos priežiūros sistemoje, kad žmogus jaustųsi oriai. Apibendrindama atliktus tyrimus ir dabar vykdomą projektą „Paliatyvių pacientų dvasiniai poreikiai“, pranešėja akcentavo šiuos dvasinius poreikius: apmąstyti prabėgusį gyvenimą, sulaukti atleidimo, atleisti, suvokti ligos ir kančios prasmę, jausti ryšį su šeimą, surasti vidinę ramybę, ką nors paguosti ir mintimis persikelti į ramybės kampelį.

Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninės Paliatyviosios onkologijos skyriaus vadovė doc. dr. Dalia Skorupskienė pranešime „Psichologinės onkologinių ligonių problemos“ kalbėjo, jog svarbu suprasti, kaip jaučiasi ligonis. Atkreipė dėmesį, kad kai kurias emocines būsenas gali sukelti tam tikrų vaistų vartojimas. Savo teiginius prelegentė iliustravo pavyzdžiais iš savo gydytojos praktikos.

Vilniaus onkologijos instituto kapelionas kun. Algirdas Šimkus pranešime „Koplyčios savanorių veikla“ pasidalijo patirtimi, kaip savanoriai lanko ligonius. su kokias iššūkiais susiduria. Kartu atvykusi savanorė papildė kapeliono pasakojimą apie Dievo vedimą jos veikloje.

Minėjimą užbaigė bendra malda Kauno klinikų Šv. Luko koplyčioje už Slaugos fakultetą, slaugytojus, ligonius ir jų artimuosius.

Organizatoriai dėkoja Lietuvių katalikų religinei šalpai už finansinę paramą rengiant konferenciją.

Svetlana Adler-Mikulėnienė. Kauno klinikų dvasinė asistentė

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune