Sielovadiniai šventiniai susitikimai LSMU padaliniuose
Paskelbta: 2011-01-07 16:41:49

LSMU kapelionas kun. Artūras Kazlauskas šventiniu laikotarpiu lankė universiteto padalinius: Odontologijos, Slaugos, Visuomenės sveikatos, Farmacijos fakultetų dekanus ir darbuotojus, biblioteką, Finansų ir ekonomikos tarnybą su vidaus auditu, Mokslo centrą, Plėtros skyrių, Neonotologijos, Kardiologijos klinikas, Tarptautinių ryšių ir užsieniečių studijų centrą, MLK priežiūros personalą.

Gruodžio pradžioje padalinių vadovams buvo išplatintas kapeliono laiškas, kuriame buvo siūloma artėjant Viešpaties užgimimo iškilmei – Kalėdoms susitikti ir pasidalyti darbo bei asmeninio gyvenimo rūpesčiais. Daugelis padalinių atsiliepė ir šiltai priėmė šį siūlymą. Suderinę su sielovados koordinatore datą ir laiką, universiteto padalinių atstovai labai džiugiai sutiko kapelioną, kuris domėjosi, kuo jie gyvena, ir atsakinėjo į susirinkusiems rūpimus klausimus apie išpažintį, nuodėmės sampratą, kunigystės pašaukimą, Santuokos sakramentą.

Susitikimai vyko įvairiose universiteto erdvėse: auditorijose, kabinėtose, salėse. Jų metu vadovai dėkojo kapelionui už apsilankymą ir savo kolektyvo žmonėms už kasdieninį darbą, kapelionas dėkojo už pakvietimą ir priėmimą, kad paskyrė laiką pabūti kartu.

Svetlana Adler-Mikulėnienė,
LSMU akademinės sielovados koordinatorė
Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune