Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos artėjančio ypatingojo Misijų mėnesio aktualijos (2019 09 06)
Paskelbta: 2019-09-09 10:12:41

Rugsėjo 6 d. Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos parapijoje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija, skirta artėjančiam ypatingajam Misijų mėnesiui pasirengti. Ji pradėta bendra Valandų liturgijos (Dienine) malda, kuriai vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius. Po bendros maldos konferencijai vadovavęs dekanas pasveikino visus, sugrįžusius po vasaros atostogų į darbus.

Žodį taręs tėvas redemptoristas Ratislavas Dluhy CSsR paminėjo, kad pastaraisiais metais vyko daug įvairių jubiliejų ir renginių, todėl šiam Misijų mėnesiui gali pritrūkti žmonių dėmesio. Tačiau šį jau visai artėjantį Misijų mėnesį pirmiausia reikia išgyventi kaip malonių mėnesį.

Popiežius Pranciškus, pasak prelegento, tiesiog kviečia visą Bažnyčią į malonę. Todėl šis mėnuo turėtų būti tarsi Kairos laikas  Bažnyčiai. Šiandien visiems katalikams reikia atnaujinti tikėjimą. Apie misijas, pasak tėvo Ratislavo, popiežiai kalba vis labiau. Prieš šimtą metų paskelbtas popiežiaus Benedikto XV dokumentas yra vienas svarbiausių šia tema, pasirodęs krizės, sukeltos Pirmojo pasaulinio karo, metu. Jau tuomet popiežius ragino išgryninti motyvaciją, gerbti vietines kultūras, nepamiršti, jog per Bažnyčią „vyksta paties Dievo misija“. Šventasis popiežius Jonas Paulius II savo enciklikoje Redemptoris missio ragino misijų grožį ir prasmę atrasti iš naujo. Popiežiui Pranciškui, pasak tėvo Ratislavo, misijų tema – Bažnyčios veiklos pamatas.

Dalindamasis mintimis, kaip išgyventi artėjantį Misijų mėnesį, prelegentas atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į keletą momentų. Pasak jo, labai svarbus susitikimas su Kristumi. Vieni kitiems turime padėti tai padaryti. Todėl esminis dalykas yra malda vienų už kitus. Antras žingsnis – šventųjų liudijimai. Svarbu pažinti tuos žmones, kurie visokiais būdais nešė Kristų. Trečiasis žingsnis – biblinė ir katechetinė formacija. Svarbu atnaujinti mąstymą apie misijas, vėl iš naujo atrasti Apaštalų darbų knygą. Ketvirtasis žingsnis – misionieriškumas ir geraširdiškumas. Nevalia pamiršti artimo meilės darbų. Baigdamas savo pasisakymą, tėvas Ratislavas išreiškė viltį, kad Misijų mėnuo bus deramai išgyventas ir duos vaisių, jei žmonės pajus ir galbūt iš naujo patirs Dievo meilę.

Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė pristatė Misijų mėnesiui skirtas iniciatyvas, aptarė artėjančius renginius.

Konferencija baigta bendryste prie pietų stalo.

Kun. Nerijaus Pipiro informacija

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune