Pelenų trečiadienio šv. Mišios arkikatedroje (2012 02 22)
Paskelbta: 2012-02-22 14:28:07

Vasario 22 d. arkikatedroje bazilikoje Pelenų trečiadienio liturgija, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, pradėtas gavėnios laikotarpis, skirtas pasirengti svarbiausiai krikščionims Kristaus Prisikėlimo iškilmei. Šv. Mišias koncelebravo vyskupas Jonas Ivanauskas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Adolfas Grušas, kun. Mindaugas Pukštys.

Arkivyskupas priminė Bažnyčios kvietimą į gavėnios rimtį ir atgailą, rengiantis Velykoms taip, kad jos taptų ir mūsų dvasinio prisikėlimo diena. Homilijoje gausiai dalyvavę tikintieji buvo raginami per gavėnią susitaikyti su Dievu, atkurti tvarką savo viduje, vengti triukšmo, daugiau laiko skirti maldai, pasninkui ir geriems darbams, dalyvauti rekolekcijose.

„Prieš pradėdamas viešąjį veiklą, Kristus pasitraukė į dykumos tylą ir tenai, keturiasdešimt dienų ir naktų pasninkaudamas ir melsdamasis, ruošėsi skelbti Gerąją naujieną apie Dievo karalystę. Gavėnia taip pat trunka keturiasdešimt dienų, skirtų maldai ir susilaikymui nuo visko, kas galėtų trukdyti mūsų susitikimui su Dievu“, – sakė arkivyskupas, tėviškai dalydamasis mintimis, kaip tikrai krikščioniškai išgyventi gavėnios metą.

Pelenų trečiadienio liturgijos metu pašventinti pelenai kaip atsivertimo ir atgailos ženklas užbaigus homiliją buvo barstomi ant tikinčiųjų galvų.

Ganytojo žodis

DIEVAS nori, kad būtume laimingi, kad gyvenimas būtų ramybės ir džiaugsmo patirtis. Tačiau išbandymų niekada nepritrūksime. Kaip juos sutiksime, priklauso nuo mūsų nusiteikimo, nuo santykio, kurį Dievas dovanoja per savo Dvasios veikimą mūsų širdyse. Būkime Viešpaties mokiniai, kurie džiugiai atsilieptų: „Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso“ (plg. 1 Sam 3).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune