Septynių dienų Gavėnios kelionė su arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ (2020 03 23–04 05)
Paskelbta: 2020-04-02 20:37:19

Gyvename neįprastu laiku. Beveik visas mūsų dėmesys sutelktas į pandemiją ir kovą su ja. Tokiu metu net ir Gavėnios laikas tampa visai kitoks, joje sustojus svarbu nepasiduoti baimei ar nevilčiai, bet atnaujinti savo santykį su Kristumi. Todėl arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, padedant Kauno arkivyskupijos sielovados komandai, paragino esamus nepatogumus paversti galimybėmis ir visus norinčius pakvietė dalyvauti Gavėnios rekolekcijose internetu.

Kovo 23 d. prasidėjo pirmosios grupės rekolekcijos. Karantinas pasirodė ne tik suvaržymų, bet ir galimybių metas. Pirmosiose rekolekcijose dalyvavo 1318 žmonių iš įvairiausių pasaulio vietų. Visi dalyviai septynias dienas kasdien gaudavo laiškus su arkivyskupo Liongino įžanginiu žodžiu ir parengta medžiaga. Septynių dienų apmąstymų ir maldos ciklas buvo paremtas Šv. Ignaco Lojolos „Dvasinėmis pratybomis“. Medžiagą sudarė penkios dalys: Įsigilink (į Dievo žodį), Perskaityk (meditaciją), Pagalvok (apie savo gyvenimą), Papildomas Šventojo Rašto tekstas (tiems, kas galėjo skirti daugiau laiko) ir Malda (kuri vedė į asmeninį susitikimą). Arkivyskupas su pirmuoju laišku dalyvius kvietė apsispręsti, kad maldai skirtų 45–60 minučių laiką, ir jeigu tik įmanoma, melstis tuo pačiu laiku visą savaitę.

Nesitikėjus sulaukti tokio didelio dalyvių skaičiaus ir vis plūstant laiškams po registracijos laiko pabaigos, buvo nuspręsta pakartoti šias Gavėnios rekolekcijas internetu ir nuo kovo 30 d. Dar šiandien besitęsiančiose rekolekcijose dalyvauja 437 dalyviai ir kasdien gauna arkivyskupo įžanginį žodį ir kruopščiai parengtą medžiagą.

Pasibaigus pirmosioms rekolekcijoms internetu ėmė plūsti dalyvių padėkos ir patarimai, ką būtų galima padaryti kitaip. Dalyviai rašė, kad nesitikėjo, kad Viešpats gali veikti online būdu, kitiems buvo atradimas, kad namuose, vienumoje gali geriau susikaupti ir pajusti Dievo artumą, dar kitiems kaip tik trūko galimybės pasidalinti. Ne vienas paminėjo, kad gauta medžiaga naudojosi kartu su sutuoktiniu/e ir išgyveno bendrystę maldoje. Dauguma dalyvių dėkojo arkivyskupui L.Virbalui už aiškiai, išsamiai ir struktūruotai pateiktą medžiagą, už vedimą ir buvimą bendroje maldoje septynių dienų laiškų kelionėje. Padėkos ir pasidalinimai kasdien atkeliauja ir iš antros rekolekcijų grupės, kurie dar kelionėje.

Didžiulė maldos vienybė dar tęsiasi ir parodo, kaip esame vieni kitiems reikalingi. Labai svarbu visiems kartu pakeliauti, paaugti tikėjimu, bet svarbiausia, kas po šio laiko pasilieka mumyse, kaip mus tai keičia. Nuoširdžiai ačiū visiems ėjusiems kartu.

Artėja Didžioji savaitė, ir dar kartą nepatogumus kviečiame paversti galimybėmis ir dalyvauti dar vienoje kelionėje su arkivyskupu Lionginu Virbalu „Didžiosios savaitės laiškai“, į kurią taip pat būtina išankstinė registracija užpildant formą >>.

Renata Dubauskienė
Misijų projektų koordinatorė
Kauno arkivyskupijos sielovados komanda

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune