Sielovados pagalbininkų akademija – nuotoliniame susitikime (2020 09 29)
Paskelbta: 2020-10-01 15:38:04

Rugsėjo 29 d. įvyko Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro organizuotos SPA – Sielovados pagalbininkų akademijos – antroji dalis. Priešingai nei pirmoji, ji vyko per nuotolį, ir tai suteikė galimybę akademijoje dalyvauti net kelių vyskupijų bendradarbiams.

Kodėl susitikimas buvo nuotolinis? Todėl, kad praėjusiais mokslo metais išgyventa epidemiologinė šalies situacija sąlygoja būtinybę drąsiau ieškoti naujų mokymo formų, kai moksleiviai nebesėdi keturiasdešimt penkias minutes susodinti klasėse.

Šiame susitikime aptarti karantino iššūkiai ir galimybės. Jaunimo centras pristatė naujai paruoštus nuotolio įrankius: tikybos pamoką ir parapinę katechezę sutvirtinamiesiems, parengtą pagal „Alfa“ kurso vadovą.

Gerąja patirtimi, išbandymais ir pasiteisinusiais nuotolio įrankiais dalijosi mokytojai Mantvydas Randis, Milda Mackelienė, Audra Jakušovienė ir kunigas Sigitas Jurkštas.

Artimiausiu metu Jaunimo centro interneto svetainėje www.kajc.lt dalysimės visomis nuorodomis, aptartomis akademijos metu.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune