Startavo „Alfa“ kursas, kurį jau atrado pusšimtis jaunų žmonių (2020 10 05)
Paskelbta: 2020-10-07 16:53:30

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras ir VDU akademinės sielovados bendradarbiai  įsiklausė į arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimą „suremti pečius“. Kvietimas virto veiksmu – spalio 5 d. startavo „Alfa“ kursas.

14 savanorių komanda pasipuošė baltutėliais marškiniais ir aplodismentais pasitiko 51 jauną žmogų, atvykusį į šventinį susitikimą. Dalyvių laukė staigmena – šventė žvakių šviesoje.

Jaunimo centro bendradarbiai kviečia ateiti į „Alfą“. Tai ateiti į dešimt susitikimų, dešimt įdomių diskusijų, norint atsakyti į dešimt svarbių gyvenimo klausimų. Tikrai galime savo gyvenime daryti tik tai-tiek, kas-kiek užduota. Bet galime palikti šią mąstyseną. Atsisakykime ambicijos, kad galima kažką protingai pasakyti ir neskaitę – tai išminties pradžia! Tai „Alfa“ kurso pradžia.

Prie kurso galima jungtis iki spalio 19 d.! Susitikimai vyksta pirmadieniais, 18 val., Jaunimo centre,  Vilniaus g. 7, Kaunas. 
Daugiau informacijos www.kajc.lt

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune