Paminėta Kėdainių Šv. Jurgio parapijos Carito 25 metų sukaktis (2014 06 15)
Paskelbta: 2014-06-17 18:03:59

Birželio 15 d. Kėdainių Šv. Jurgio parapija, švęsdama Švč. Trejybės atlaidus, iškilmingai paminėjo ir parapijos Carito 25-erių metų įkūrimo sukaktį. Šv. Mišių homilijoje klebonas kun. Artūras Stanevičius, trumpai paminėjęs Carito ištakas, išryškino artimo meilės darbų nešamus vaisius, kurie ne tik gražina žmonių buitį, bet ir perkeičia širdis. Šv. Mišiose buvo meldžiamasi ir dėkojama už Carito žmones, kurių krikščioniško gyvenimo liudijimas yra šviesa visai parapijai.

 Nuo pat pirmųjų Carito įsikūrimo dienų šios parapijos Caritui vadovauja nenuilstanti, iniciatyvi Melanija Pivorienė. Ši Carito grupė yra viena iš gausiausių ne tik Kėdainių dekanate, bet ir arkivyskupijoje, jungianti 40 narių. Jų artimo meilės tarnystė pasiekia visus, kam reikalinga pagalba, kur reikia širdies šilumos. Klebonas kun. A. Stanevičius visada remia, pritaria ir laimina karitiečių veiklą.

Po šv. Mišių karitiečiai padėjo gėlių ant pirmojo Carito globėjo klebono kun. J. Vaičeliūno kapo. Šventėje dalyvavusiems svečiams karitiečiai padovanojo šiai sukakčiai paruoštas žvakes. Daug šiltų padėkos žodžių Šv. Jurgio parapijos Carito vadovei ir karitiečiams išsakė Kėdainių savivaldybės, Kauno arkivyskupijos ir Kėdainių dekanato Carito, kitų institucijų atstovai. Visus šventės dalyvius nuotaikingai pasveikino Vilainių kaimo kapelos dainorėliai ir muzikantai. Pasivaišinome turtingoje karitiečių suruoštoje agapėje.


 

Ses. Viktorija Maknauskaitė SJE
Kauno arkivyskupijos Caritas reikalų vedėja
Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune