Bukonių parapijoje atnaujintos vaikų sielovadai skirtos patalpos
Paskelbta: 2014-12-05 10:29:15

Lapkričio 30 d., pirmąjį Advento sekmadienį, Bukonių šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo meldžiamasi už parapijiečius, iniciavusius, parėmusius finansiškai ir savo rankų darbu atnaujinusius šalia bažnyčios esančio parapijos mano butą, skirtą vaikų ir jaunimo sielovadai. Jau antri metai šio namo viename iš 9 butų yra vykdoma vaikų katechezė, tačiau per ^v. arkang. Mykolo atlaidus Bukonių pagrindinės mokyklos direktorei E. Tuzovienei ir vieno iš netoliese esančių kaimų seniūnaičiui P. Vyšniauskui kilo idėja patalpas atnaujinti, nes nuo lubų iki grindų visur tikrai reikėjo remonto, sienų pertapetavimo, grindų perdažymo. Nuo paskutinio gyventojo palikimo iki šiol čia nieko nebuvo daryta, tad estetinis vaizdas ir šalta aplinka tikrai nebuvo įkvepianti paskata sekmadienio susirinkimams.

Pasinaudojus nuolaidų akcijomis ir nupirkus statybinių bei namo vidaus įrangos medžiagų, veiklos ėmėsi kaimo gyventojai – mokykloje dirbantis personalas, puikiai išmanantis reikalingus atlikti darbus.

Per porą mėnesių buvo sudėtos naujos lubos, ištapetuotos sienos, sudėtos ir nudažytos grindys, kai kur ištiestas naujas linoleumas, nuo suodžių išvalyti kaminai ir krosnys, įtaisyta kriauklė, sutvarkyta elektros instaliacija, sukabinti šviestuvai, pakabintos užuolaidos...

Pirmieji atnaujintas patalpas pamatė kas sekmadienį čia besirenkantys vaikai. Jie neslėpė savo gėrėjimosi pašildytomis ir jaukiomis, tvarkingomis patalpomis, emocingai reiškė savo troškimą jose pabūti kuo ilgiau. Pagrindiniais baldais čia tarnauja stalai ir suolai, prie kurių sutelpa iki 20 vaikų sekmadienio arbatai bei užkandžiams ir paskui – katechezėms.

O štai šį pirmąjį Advento sekmadienį patalpos buvo ir pašventintos. Ta proga parapijos klebonas kun. Audrius Mikitiukas ne tik negailėjo gerų ir įkvepiančių žodžių rūpestingiems ir darbštiems parapijiečiams, bet pats pasirūpino vaišėmis šventiniam stalui, aplink kurį susirinko vaikai, jaunimas ir suaugusieji. Šio sumanymo iniciatoriams bei vykdytojams buvo įteiktos dailininkės ses. Joanos Kašiubaitės FDCJ sukurtos padėkos.

Labai gera, kai mokyklos ir kaimo bendruomenė suremia pečius dėl tų pačių vaikų, kurie čia gyvena, bręsta, mokosi. Labai gera, kai gali darniai bendradarbiauti parapija, bendruomenė ir mokykla, ne skaidydamasi, o vienydamasi ir viena kitai padėdama dėl aukštesnio ir kilnesnio tikslo.

Ses. Pranciška FDCJ,
Bukonių pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja
Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune