Šv. Jono Paliaus II diena Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje (2015 07 22)
Paskelbta: 2015-07-27 15:40:06

Liepos 22 dieną, kaip ir kiekvieną mėnesį, Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje buvo minimas šventasis popiežius Jonas Paulius II, kurio relikvijos nuo 2012 metų saugomos pirmajame Lietuvoje šio šventojo garbei įrengtame relikvijoriuje.

Prieš šv. Mišias gausiai susirinkusi tikinčiųjų bendruomenė kartu meldėsi Rožinį. Šiai maldai vadovavo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras. 12 val. buvo švenčiama Eucharistija. Šv. Mišių šventimui vadovavo Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaras kun. Robertas Urbonavičius, koncelebravo kun. Nerijus Pipiras.

Sakydamas homiliją, kun. R. Urbonavičius atkreipė dėmesį į keletą kartų Evangelijos skaitinyje pasikartojantį padrąsinimą: „Ko verki, ko ieškai?“ Pasak pamokslininko, šie žodžiai, nuskambėję Marijai Magdalietei, kuri minima liepos 22 d., yra kartu padrąsinimas ir kiekvienam iš mūsų. Jie nuskambėjo ir Karoliui Vojtylai: Dievas jį, anksti netekusį tėvų, paguodė, dovanodamas naują šeimą – visą pasaulį. Tai paskata ir mums vis labiau pasitikėti Dievu – Tuo, kuris ne daug atima, bet daug daugiau duoda. Tereikia tik atverti duris Kristui. Tai daryti, pasak pamokslininko, nuolat kvietė popiežius Jonas Paulius II.

Šv. Mišių pabaigoje buvo kalbama Šv. Jono Pauliaus II litanija, tikintieji turėjo galimybę pagerbti šio šventojo relikviją.
Tradiciškai Rožinio maldą ir šv. Mišias transliavo „Marijos radijas“.

Kun. Nerijaus Pipiro informacija
 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune