Parapijos klebono kun. Juozo Jasukaičio paminėjimas Čekiškėje 115-ųjų gimimo metinių proga (2015 10 18)
Paskelbta: 2015-10-12 19:19:36

Spalio 18 d. 12 val. Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už ilgametį parapijos kleboną kun. Juozą Jasukaitį minint 115-ąsias gimimo metines.

Po Mišių – Kauno r. kraštotyrininko, kraštiečio A. Vaičiaus paroda „Kun. J. Jasukaitis ir Čekiškė 1938–1978 m.“

Parapijos informacija

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune