Pal. J. Matulaičio parapijos vaikų ir jaunimo stovykla Šventojoje (2011 06 15–19)
Paskelbta: 2011-06-28 16:26:56

Birželio 15–19 d. Šventojoje vyko vasaros stovykla, kurioje dalyvavo vaikai iš Kauno Pal. J. Matulaičio parapijos, gyvenantys socialiai remtinose šeimose, bei parapijos katalikiško jaunimo grupelė „Sielų žvejai“. Stovykloje dalyvavo 47 dalyviai, kai kurie iš jų jau ne pirmus metus.

Kiekvienai dienai stovyklautojams buvo sugalvojama skirtinga programa. Stovyklos siekiai buvo brandinti vaikų ir jaunimo tikėjimą, plėsti jų kultūrinį akiratį, mokyti bendrystės ir tarpusavio supratimo. Stovyklautojai kasdien dalyvavo ir giedojo šv. Mišiose, kurios vyko Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų žvaigždės, bažnyčioje. Vaikai kartu su jaunimu žaidė, kūrė, piešė, šoko, deklamavo eilėraščius, vaidino. Jiems buvo surengta olimpiada bei žygis pėsčiomis iki Latvijos sienos. Stovyklautojai išsiskirstė kupini daugybės įspūdžių ir pasiryžę drauge susitikti ir kitąmet. 

Lidija Spudytė
 
Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune