Domeikavos parapijos piligrimai lankėsi Latvijoje – Bikavoje ir Agluonoje
Paskelbta: 2018-06-04 11:44:28

Gegužės pabaigoje Domeikvos Lietuvos kankinių parapijos piligrimai lankėsi Latvijoje – Bikavos parapijos Švenčiausiosios Jėzaus Širdies titulo bažnyčioje ir Agluonos bazilikoje.

Domeikavos parapijos klebono kun. Gintaro Pūro palaiminti keturiasdešimt penki piligrimai po šešių valandų kelionės autobusu atvyko į Bikavos miestelį.

Bikavos parapijoje pal. arkivyskupas Teofilius Matulionis klebonu tarnavo devynerius metus. Tuomet dar jauno kunigo T. Matulionio sutelkta bendruomenė atstatė ir išgražino maldos namus. Reguliariai lankydamas parapijiečius dvasininkas išmoko latvių kalbą, įgijo pasitikėjimą tarp įvairaus amžiaus tikinčiųjų.

Nepaklusęs tuometinės caro valdžios konfesinių suvaržymų įstatymui, be leidimo pakrikštijęs stačiatikės motinos ligotą naujagimį, kun. T. Matulionis buvo laikinai nušalintas nuo bažnytinių pareigų. Atlikęs bausmę į Bikavos parapiją negrįžo, vikaru tarnavo Peterburge.

Arkivyskupo T. Matulionio mėgstamiausioje Bikavos parapijoje grožėjomės įspūdinga baltutėlaite gotikine Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia, šventorių puošiančia Dievo Motinos skulptūra.

Šventovės viduje apžiūrėjome pal. T. Matulionio kunigiškos tarnystės metus įamžinusių nuotraukų ekspoziciją. Bikavos parapijos klebonas kun. Ivarsas Vigulis įdomiai pasakojo apie pal. T. Matulionio veiklą parapijoje, liudijo apie  stiprėjantį parapijiečių pamaldumą prašant palaimintojo arkivyskupo kankinio Teofiliaus užtarimo.

Agluonoje aplankėme didžiausią ir įžymiausią katalikų baziliką Latvijoje. Ekskursijos vadovas pasakojo apie didingo barokinio statinio istoriją, šventovę garsinantį Švč. Mergelės Marijos paveikslą.

Su domeikaviškiais piligriminėje kelionėje dalyvavo Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektorato kunigas Kazimieras Ambrasas SJ. Dvasininkas Agluonos bazilikoje aukojo Mišias. Prie stebuklais garsėjančio Švč. Mergelės Marijos paveikslo meldėmės už save, artimuosius, parapijos kleboną kun. Gintarą Pūrą, popiežių Pranciškų ir jo vizitą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Rugsėjo mėnesį Šventasis Tėvas svečiuosis Latvijoje. Popiežius Pranciškus Mišias aukos Agluonoje – aikštėje prieš baziliką.

Kelionės pabaigoje dėkojome Dievui ir pal. Teofiliui Matulioniui už sėkmingą kelionę.

Domeikavos parapijos informacija

 

 

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune