Titulinius atlaidus Lapių parapija vėl šventė su procesija aplink bažnyčią (2018 06 24)
Paskelbta: 2018-06-27 12:34:26

Birželio 24 dieną Lapių  parapijoje šventėme titulinius Šv. Jono Krikštytojo atlaidus. Homilijoje parapijos klebonas kunigas Gintaras Pūras priminė Evangelijoje pagal Joną aprašytą Jono Krikštytojo gyvenimo įvykį. Išvydęs ateinantį Jėzų Jonas atpažino Mesiją ir dviem mokiniams girdint tarė: „Štai Dievo Avinėlis! (Jn 1, 36). Išgirdę tuos Jono Krikštytojo žodžius, mokiniai džiugia žinia pasidalijo su kitais. Kai kurie pakviestieji susitikti su Jėzumi panoro Juo sekti. Vienas pirmųjų Jėzaus mokinių buvo Simonas, Jėzaus pavadintas Petru. Žinome, kad vėliau Petrui Jėzus patikėjo Bažnyčios ateitį. Jono Krikštytojo istorija parodo, kaip svarbu kviesti žmones pažinti Kristų, Evangelijos šviesa dalytis parapijos bendruomenėje, artimų žmonių susibūrimuose.

Ant stataus šlaito stovinti Lapių Šv. Kono Krikštytojo bažnyčia yra valstybės saugomas XVII a. paveldo objektas. 2015 metų žiemą griuvo Lapių bažnyčią sauganti pietinio šlaito atraminė siena ir tvora. Dėl pavojaus žmonių gyvybei veikla Lapių bažnyčios šventoriuje buvo ribojama. Kelerius metus tikintieji negalėjo dalyvauti procesijose lauke, vyko šlaito tvirtinimo darbai. Restauratoriams išsivežus starybinę techniką, parapijos klebono ir savanorių pastangomis šventorius pradėtas tvarkyti šį pavasarį.

Džiugu, kad birželio 24 d. sekmadienį tikėjimą į Kristų liudijome iškilmingoje procesijoje aplink Lapių bažnyčią, šventine eisena vaikams atskleidėme gyvosios Tradicijos grožį. Maldos namuose garbinome Švenčiausiąjį Sakramentą, meldėmės už parapiją, Jonams ir Janinoms linkėjome reikalingų malonių. Vėliau parapijiečiams ir svečiams dvasininkas suteikė palaiminimą Švenčiausiuoju Sakramentu. Parapijos klebonas kun. G. Pūras padėkojo procesijos dalyviams, adoruotojas ir atlaiduose dalyvavusius vaikus pavaišino saldainiais.

Pirmąjį liepos mėnesio sekmadienį Mišiose melsimės už parapijos geradarius ir rėmėjus.

Lapių pastoracinės tarybos informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune