Domeikavos ir Lapių parapijose malda mokslo metų pradžios proga
Paskelbta: 2018-09-04 11:12:32

Rugsėjo 3 dienos rytą šv. Mišias Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje parapijos klebonas kun. Gintaras Pūras  aukojo už parapiją ir Domeikavos gimnazijos bendruomenę.

Mišių pradžioje klebonas pasidžiaugė gausiai pamaldose dalyvavusiais mokytojais, moksleiviais ir jų tėveliais. Mokslo ir žinių dieną dvasininkas pedagogams linkėjo kantrybės, kūrybiškumo ugdant jaunimą, tėveliams meldė santarvės šeimoje.

Tradiciškai Mokslo ir žinių dieną į pamaldas gimnazistai atsinešė gimnazijos vėliavą, skaitė liturginius skaitinius. Mišių pabaigoje dvasininkas pamaldų dalyviams suteikė Viešpaties palaiminimą.

Gimnazijos direktoriui Daliui Vibrančiui ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui Elytei Stankevičiūtei klebonas įteikė Šventąjį Raštą, krikščioniškų knygų, dovanojo Rožinio maldos vėrinių. Dvasininkas patarė Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metais priimant svarbius sprendimus pasitikėti Dievo Gimdytojos globa. Tikybos mokytojai Romai Zaksienei klebonas dovanojo DVD filmą apie popiežių Pranciškų. Dvasininkas vylėsi, kad laukdami į Lietuvą atvyksiančio garbaus svečio mokiniai apie Šventojo Tėvo gyvenimą sužinos įdomių faktų.

Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Mišias mokslo metų pradžios proga parapijos klebonas kun. G. Pūras aukojo pirmąjį rugsėjo sekmadienį. Dvasininkas padėkojo Mišiose dalyvavusioms Lapių pagrindinės mokyklos direktorei Danguolei Rinkūnienei ir direktorės pavaduotojai ugdymui Linai Brazaitienei. Mokiniams klebonas linkėjo drąsiai darbais ir žodžiais skleisti Kristaus šviesą, o mokyklos bibliotekai ir tikybos kabinetui dovanojo krikščioniškos spaudos, priemonių katalikų tikėjimui pažinti.

Domeikavos parapijos informacija

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune