Domeikavos parapijos vaikai pasigamino pal. Teofiliaus Matulionio kalėdinį karpinį
Paskelbta: 2018-12-18 08:31:45

Trečiąjį advento sekmadienį Domeikavos parapijoje vaikai gamino karpinį „Paukštelis narvelyje“. Kalėdamas Mordovijoje vyskupas Teofilius Matulionis 1955 m. voke atsiuntė šį karpinį mažajai dukterėčiai Marytei Šventų Kalėdų proga, o laiške paaiškino: „Tu dabar gali pamatyti, kur esu ir kaip dabar jaučiuosi.“ Tuometinė valdžia kalinimais apribojo arkivyskupo laisvę, tačiau pralaimėjo dvasinę kovą. Palaimintasis T. Matulionis moko kovoti už kilnius idealus, mylėti Dievą ir žmones, negandose atrasti šviesą.

Džiaugsmo sekmadienį parapijos klebonas kunigas Gintaras Pūras vadovavo iškilmingoms pamaldoms ir pasakė pamokslą. Dvasininkas, apgailestavo kad nemažai laisve besimėgaujančių žmonių stokoja gyvenimo džiaugsmo, todėl kvietė tikrojo džiaugsmo ieškoti Jėzuje, paragino dalyvauti advento rekolekcijose,

Po pamaldų jaunieji parapijiečiai džiaugėsi prakartėle, papuošta egle bei pasigamintais darbeliais. Už gražią kalėdinio karpinio idėją pal. arkivyskupui Teofiliui Matulioniui vaikai padėkojo tardami: „Ačiū Tau, Teofiliau!“

Domeikavos parapijos informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune