Įėjimas į Domeikavos bažnyčią pritaikytas neįgaliesiems
Paskelbta: 2019-03-13 14:57:31

Architektūriniu sprendimu prie Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčios pagrindinio įėjimo suprojektuoti statūs laiptai. Norėdami patekti į maldos namus judėjimo sunkumų varginami žmonės prarasdavo dalį fizinių jėgų. Atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, Domeikavos parapijos klebono kunigo Gintaro Pūro iniciatyva, prie bažnyčios pastato įrengta stacionari nuovaža.

Nuo šiol fizinę negalią turintys asmenys ir tėveliai su mažamečiais vaikais į Domeikavos bažnyčios vidų pateks saugiai, nepriklausomai nuo kitų pagalbos. Dėkojame parapijos geradariams, parėmusiems tikinčiųjų atskirtį mažinantį projektą. Evangelijoje pagal Matą Jėzus sako: „Ką padarėte nors vienam iš šių mažutėlių, man padarėte.“

Domeikavos parapijos informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune