Dėl Sekminių šv. Mišių Ugionių bažnyčioje (2019 06 09)
Paskelbta: 2019-06-03 14:35:22

Birželio 9 d., sekmadienį, Ugionių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje bus švenčiamos Sekminės. Šv. Mišios 12 val.

Sekminių sekmadienį į šias šv. Mišias kviečiami taip pat ir Betygalos bei Paliepių parapijų tikintieji – šiose parapijose tą dieną Mišių nebus.

Klebono kun. Romualdo Ramašausko informacija

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune