Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dienos paminėjimas Kristaus Prisikėlimo bazilikoje
Paskelbta: 2021-06-14 13:44:12

18 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje Kaune šv. Mišiose bus meldžiamasi už tremtinius ir Tėvynę Lietuvą.

Parapijos informacija

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune