Naujausi

Klausimas: Ar gali šeimos narys, kremavus artimą žmogų, pasilikti namie mažą urną, skirtą laikyti mažam kiekiui pelenų namų sąlygomis?
Atsakymas: Kremavus kūną, visi pelenai, jų nedalijant, palaidojami pagal egzistuojančius papročius – tai gali būti kolumbariumas arba palaidojimas žemėje. Nors civilinės normos kalba ir apie pelenų išbarstymą, tačiau Bažnyčioje tai nėra pripažįstama laidojimo forma, nes visuomet turi likti vieta, kur pagerbiamas mirusysis. Apie pelenų laikymą namuose nėra net kalbos. Juk niekas nelaiko mirusiojo kūno namuose. Taip pat yra ir su pelenais. O visokie naujoviški sprendimai, pvz., įkomponavimas į papuošalus, daiktus, yra nesuderinami su krikščionišku mokymu.
Klausimas: Noriu tuoktis bažnyčioje, bet nerandame Sutvirtinimo sakramento pažymėjimo, o kunigas reikalauja.
Atsakymas: Dėkojame, kad rimtai ruošiatės ir sąmoningai rūpinatės vienam svarbiausių savo gyvenimo sprendimų – priimti Santuokos sakramentą. Jei Sutvirtinimo sakramentą priėmėte savo parapijos bažnyčioje, ten, kur buvote krikštyta, tai tos bažnyčios metrikų knygoje ir daromi įrašai ir pagal juos vėliau yra išrašomos pažymos apie tai, kada ir kur priėmėte įkrikščioninimo sakramentus.
Klausimas: Esu nekrikštyta, nepriėmusi nei Pirmosios Komunijos, nei Sutvirtinimo sakramento. Mano tėvai viską yra priėmę, jie susituokę. Tad jei aš noriu susituokti su vaikinu, kuris irgi viską yra priėmęs (Krikštą, Pirmąją Komuniją, Sutvirtinimą), tai ar jis gali su manimi tuoktis bažnyčioje? Ar apskritai galiu kad ir civiline santuoka susituokti?
Atsakymas: Ačiū už klausimą – labai gera, kad rūpinatės esminiais savo gyvenimo dalykais. Dėl civilinės santuokos – sakramentai tam neturi jokios įtakos ir šiuo požiūriu negalime patarti.

Dėl Santuokos sakramento – taip, bet ir šis atsakymas iš esmės yra Jūsų rankose: ar Jūs norite tapti krikščione? Tai yra pripažinti ir išpažinti, kad viena pati savo gyvenimo neišgelbėsite, kad to išgelbėjimo ir palaiminimo šaukiatės iš aukščiau – iš to, ką vadiname Dievu, jeigu Dievu ir savo gyvenimo Viešpačiu norite pripažinti Dievo siųstąjį savo Sūnų Jėzų Kristų, kad mus išgelbėtų, o Jį priimdami, Juo patikėtumėte, Jo malonei pavestumėte savo gyvenimą ir pasikrikštytumėte – tuomet priimtumėte ir kitus sakramentus, o tuomet Jūsų gyvenimas – ir šis žemiškasis, ir būsimasis amžinasis – keistųsi iš esmės! Tad jeigu apsispręstumėte tokiam palaimintam gyvenimui, tuomet ir visi kiti sakramentai būtų įmanomi!

Jūsų būsimas vyras ir dabar gali priimti Santuokos sakramentą, jums nepriėmus jokių sakramentų, bet tik po specialaus vyskupo leidimo jam tuoktis su jumis kaip ne krikščione; tuomet ir sakramento galiojimas būtų skirtas tik jam, o jūs lyg „pastovėtumėte šalia“.